Menu

Medlemsskab

Hjertelig velkommen til Ølstykke FC

Vi tilbyder fodboldoplevelser for alle aldersgrupper, som både er udviklende, sjove, sociale og giver god motion!

I ØFC er vi godt 1000 medlemmer med en aldersfordeling fra 3 til +70 år.

Nedenfor kan du læse lidt om ØFCs værdier og "leveregler" og der er vigtig viden, hvad enten du er forældre til et barn som skal meldes ind eller er ny voksenspiller.

Til dig der har et barn eller en ung som skal meldes ind i klubben
Vi er glade for at du tager dig tid til at orientere dig på ØFCs hjemmeside førend du indmelder dit barn. Det er afgørende for os og det arbejde vi udfører frivilligt, at forældrene har forståelse og bakker op, både om sit barn, barnets hold og årgang og om de frivillige kræfter i og omkring klubben. Samtidigt er det også vigtigt, at du kender vores værdier og "leveregler", så du ved hvad du og dit barn går ind til.

Engagerede forældre
I dagligdagen i ØFC oplever vi engagerede forældre, som har et ønske om, at deres barn skal spille fodbold og have gode oplevelser med det. Det samme ønsker vi i ØFC. ØFC udgør en stor samling af interessenter, som fx: medlemmer, medlemmers forældre, bestyrelse, årgangsledere, trænere, holdledere, forretningsfører m.fl. Alle er drevet af et fælles mål der handler om at skabe de bedste rammer om det at spille fodbold, samt at skabe gode oplevelser.

Vi oplever fra tid til anden, at der opstår spørgsmål omkring de rammer der skabes i klubben, om årgangene og de enkelte hold. For at etablere et godt samarbejde og en god dialog vedrørende de spørgsmål der fremkommer, kræver det et kendskab til ØFCs værdier og  leveregler.

Nedenfor er skitseret et udpluk af de vigtigste leveregler som ØFC i fællesskab med alle de førnævnte interessenter, oplever som de mest relevante for samarbejdet. Har du yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at henvende dig til en kontaktperson i ØFC.

Hvad spillere og deres forældre kan forvente af frivillige ledere i ØFC, dvs. trænere, holdledere, årgangsledere, medhjælpende forældre m.fl.:

 • De hjælper ultimativt til i klubben for børnenes skyld, ikke for forældrenes
 • De træner og leder børnene og træffer de nødvendige, og ikke altid ”nemme”, beslutninger
 • De bruger al den fritid som de kan, på holdet både på og udenfor banen
 • Set i lyset af deres frivillige arbejdskraft er der grænser for involvering, bl.a. i sager af der vedrører familiens private anliggender
 • Frivillige ledere kan ikke forpligtes over evne m.h.t. deres fodboldmæssige indsigt og formåen. ØFC tilbyder trænere deltagelse i kurser samt mulig supervision. Vi tilstræber, at der på så mange hold som muligt er uddannede trænere. I praksis kan dette være særdeles svært i de yngre årgange, samt i årgange som har mange medlemmer
 • Der stiles altid efter, at minimum én voksen er til stede, når klubbens yngre trænere er ansvarlig for børnene
 • Trænerne forsøger at skabe den rette balance mellem på den ene side at vinde og dermed understøtte fodboldens logiske konkurrenceelement og at takle nederlag. Dog er trænernes ypperste opgave overfor spillerne, altid udvikling for et enkelte barn og for holdet som helhed
 • De passer på børnene så godt muligt, når de har ansvaret for dem. De kan dog ikke tage ansvar for børnenes handlinger
 • De informerer forældrene så meget og så ofte som de finder det nødvendigt og igennem det medie som de finder bedst
 • De forsøger at give alle spillere lige muligheder for at spille fodbold, således at alle så vidt muligt får lige meget spilletid, samme kvalitet i træningen, spiller på forskellige positioner under kamp/fra kamp til kamp m.v.
 • I forlængelse af ovenstående også, at de i sagens natur også er nødt til at disponere ud fra, hvor store ambitioner børnene selv har og deres evner til at honorere krav og forventninger i fodboldspillet
 • De har ret til at prioritere i holdsammensætning til kampe, stævner, ture m.v. Oftest vil det ske ud fra kriterier, så som: spillere der hyppigst møder til træning og er engagerede, spillere der har en fornuftig indstilling til fodbold som spil og holdsport samt spillemæssige evner
 • Vi anerkender at trænere og holdledere i en eller anden grad har en generel ”opdragende” rolle, idet vi samtidig understreger, at deres primære opgave er at udvikle spillernes fodboldkompetencer
 • De frivillige ledere foretrækker dialog om samarbejdet (f.eks. på forældremøder eller ved et telefonopkald). ØFC opfordrer forældre til at afholde sig fra kritiske e-mails om trænere, holdledere eller andre interessenter i klubben.

Klubbens forventninger til forældre til børn og unge medlemmer
Ansvaret for børnene er forældrenes – både når de træner, spiller kamp osv. Det forventes at forældre tager aktiv og positiv del i barnets interesse for fodbold og bidrager til den positive ånd omkring holdet og klubben. Det betyder bl.a., at man som forældre bør:

 • Respektere det frivillige arbejde, som de respektive interessenter lægger i árbejdet med årgangen/holdet
 • Respektere at det i sidste ende er trænerne, der træffer beslutningerne omkring årgangen/holdet
 • Respektere modspillere og deres forældre/pårørende, dommere m.v. i forbindelse med kamp
 • Respektere eget barns grænser
 • Sørg for at dit barn møder motiveret op til træning og kamp – ellers går det ud over de øvrige børn og træningen/kampen for holdet. Hvis du fornemmer at dit barn har en dårlig dag, så meld afbud eller tag med og bak op.
 • Vær positiv overfor hele holdet når du overværer træning og kamp
 • I tilfælde af eventuelle væsentlige disciplinære problemer er det et krav, at forældre er til stede under hele træningen eller kamp. Dels så træneren og forældrene i fællesskab kan få rettet problemet og dels så barnet føler sig tryg.
 • Hjælpe til med stort og småt i klubben
 • I både med- og modgang og såvel under kamp som træning bidrage til at motivere og opmuntre alle spillere – ikke kun dit eget barn. Omvendt: kritisér ikke dit eget barn
 • Mød op til træning eller kamp på de aftalte tidspunkter
 • I så god tid som muligt/hurtigt som muligt svare tilbage på e-mails/SMS eller andre typer henvendelser fra ØFC
 • I tilfælde af afbud til kamp meddele træner/holdleder dette i så god tid som muligt
 • Forældre der er skilt, skal selv koordinere henvendelser fra træneren om kampe, stævner og så videre. Det er ikke trænerens opgave at skulle afklare familiekalendere, for at få barnet med til kamp.

Træneres/holdlederes/klubbens forventninger til spillerne (og dermed ting, som forældrene skal bidrage til at indlære)
Spillerne har naturligvis også forpligtelser i forhold til sit medlemskab i ØFC:

 • Husk, at du spiller fodbold, fordi DU har lyst til det, og fordi det er sjovt og lærerigt, ikke fordi andre forventer eller kræver det af dig
 • Kom til tiden, gå til tiden. Kom veloplagt med godt humør og god energi. Sig til hvis det modsatte er tilfældet, så kan træning og samvær bidrage til en bedre stemning hos dig
 • Sig fra hvis du ikke er frisk og veloplagt, er syg eller skadet
 • Når du er på holdet til en kamp, skal du gøre alt hvad du kan for at være en engageret og aktiv del af holdet, for ellers svigter du dine kammerater
 • Sørg for at være rigtigt klædt på i forhold til vejret. Sørg for at dit udstyr er rigtigt: benskinner på, fodboldstøvler/sko, drikkedunk m.v.
 • Tag dine forældre med til træning og kamp engang imellem. Tal med dem om dine gode og mindre gode oplevelser
 • Tal altid med din træner om mindre gode oplevelser til træning eller kamp
 • Tal altid pænt til dine kammerater, trænere/holdledere, dommere, modstandere m.fl.
 • Hils pænt på både modstandere og dommere inden kampen og spil altid forsvarligt i kamp og til træning – behandl andre spillere med respekt. Sig undskyld, hvis du kommer til at gøre noget, som gør ondt på en anden spiller
 • Tab og vind med samme sind. Det er ok at tabe, når bare du og holdet har gjort sit bedste
 • Slås ikke med nogen, undgå at skændes og lad være med at drille. Sørg altid for at hjælpe og støtte dine kammerater på holdet. ØFC accepterer ikke mobning og det er bortvisningsgrund
 • Husk at ikke alle har gået til fodbold lige længe. Derfor kan nogen mere end andre. Det forventes at alle – nye som gamle spillere – rutinerede og urutinerede spillere– respekterer hinanden som spillere i samme klub
 • Spørg træner/holdleder, hvis der er noget, som du er i tvivl om.

Børn og Unge til træning i ØFC
ØFC har gennem flere år anvendt DBUs børnefodboldviden som rettesnor. Det betyder blandt andet, at træningen tilpasses den alder og det niveau som barnet ”fodboldfagligt” befinder sig på.

 

 

 

Nyt fra kontoret
20. marts kl. 19:56 Legebold Forår 2024, starter søndag 14/4 på Ølstykke Stadion
Nyt fra kontoret
10. marts kl. 19:33 Indkaldelse til Ekstraordinær Generalforsamling i Ølstykke FC - 23/4/24
Nyt fra kontoret
14. december kl. 19:54 ØFC rundede 1000 medlemmer i efteråret
Nyt fra kontoret
12. marts kl. 10:28 Støt din fodboldklub hver gang du tanker benzin
Luk