Menu

1999


Den 11. maj 1999 stiftedes aktieselskabet ”Ølstykke Fodbold A/S” med en egenkapital på  1.400.000 kr. og 264 aktionærer.

Den første formand blev Niels Bjørnskov med Claus Hansen som næstformand. Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Arvid Chabert, Arne Simonsen og Ole Hansen. 

RIR-revision havde udført et stort arbejde i forbindelse med aktietegningen, og bestyrelsen enedes om at give en gave til Palle Thaisen og hans personale.

Dannelsen af aktieselskabet afstedkom vedtægtsændringer, og der blev derfor afholdt en ekstraordinær generalforsamling.

Forretningsudvalget blev nedlagt i forbindelse med samarbejdsaftalen mellem ØFC og aktie- selskabet.

I juli måned 1999 bliver ØFC nødt til at trække det bedste damehold ud af turneringen, da der ikke kunne stilles hold. Flere spillere var rejst til andre klubber, og nogle havde fået andre in- teresser.

I december 1999 overtager Philip Cardinaal forretningsførerjobbet efter Bendt Christensen.

I enhver fodboldklub, stor som lille, findes et antal frivillige hjælpere, som yder en stor indsats ved alle hjemmekampene.
Det gælder arbejdet i salgsboderne, kontrollører ved indgangene, parkeringsvagter, opsæt- ning af sponsorskilte og meget mere.
Her ses en del af ”personalet”, da de i 1999 havde fået nye jakker og bluser af Centerslagteren i Stenløse.
Foto: Finn Jørgensen, Lokalavisen
Stående fra venstre: Mona Christensen, Per Rasmussen, Jane Herrche, Ole Ossian, Ingelise Hansen, Mikael Johnsen, Finn Bager, Palle Larsen, Svend Schandorph, Jimmy Bechard, Bent Otzen, Knud Johnsen, Svend Erik Jensen, Jørgen Hansen, Bent Lindhardsen, Stig Hansen, Janne Andreasen, Ib Andersen, Per Vingaard, Ella Andersen, Simon Andreasen, Flemming Christensen.  
Knælende: Bjarne Lærke, Erik Schermeyer, Christian Andreasen, Sussie Hansen.

ØFC’s 1. hold 1999
Bagest fra venstre: Casper Bøje, Michael Madsen, Jesper Jensen, Jacob Gregersen, Michael Vejle Petersen, Lars Gasberg, Rasmus Daugaard.
Midten fra venstre: Målmandstræner Henrik Zarp, Nicolai Helby, Claus Christensen, Derk Droze, Kiwin Pedersen, Kim Larsen, Casper Larsen, Christian Wietz, holdleder Jens Rølle, træner Carsten Broe.
Forrest fra venstre: Holdleder Poul Erik Jensen, Brian Hansen, Jesper Andreasen, Kim Hansen, Thomas Winding, Kasper Kjærgaard, Martin Jørgensen.

Luk