Menu

1957-1958

1957-1958

I januar 1957 beslutter man at udstede andelsbeviser igen for at lette på den stramme økonomi. Især renter og afdrag på lånet tiI klubhuset tyngede.

I marts 1957 modtager ovenfor omtalte Ole Rasmussen 200 kr fra DBU's hjæl-pefond.

Det gik ikke så godt for 1. holdet i fodbold i mellemrækken, idet de rykkede ud igen.
Formanden for fodboldudvalget, Thor Hansen, savnede en bedre indstilling og indsats, ligesom kammeratskabet blandt spillerne ikke var det bedste.

11957 var der 17 betalende seniorer i fodbold.

I januar 1958 besluttede man at festligholde foreningens 40 års jubilæum. Man ansøgte "Danmarks Samfundet" om en fane, som skulle indvies på jubilæ-umsdagen. Fanen blev dog først bevilget året efter, og jubilæet er ellers ikke om-talt, heller ikke regnskabet viser, at der er sket noget som helst.

Ordinær generalforsamling afholdtes den 1. maj 1958.

Af regnskabet fremgik det, at entreindtægten ved fodboldkampene androg over1000 kr for hele sæsonen. Endvidere var kommunens tilskud blevet forhøjet.
Man havde i årets løb købt en ny plæneklipper, hvortil kommunen havde givet et pænt tilskud.

Den 12. maj 1958 afholdtes bestyrelsesmøde.
Anders Olsen passer klubhus og kridter baner op m m for 100 kr for hele sæso-nen.

I juni 1958 modtog bestyrelsen et forslag fra rideklubben Skjoldungen om en sammenlægning af de 2 foreninger. Forslaget blev henlagt.

Ved generalforsamlingen den 16.04.1959 udtalte Harald Nielsen, at det var det 12. og sidste regnskab, han aflagde beretning om.
Han var ked af, at han ikke kunne aflevere et kvit og frit klubhus, gælden pa byg-gefondet var 2512,62 kr.
Samtidig afgik formand Otto Rasmussen efter 8 år på posten.
Harald Nielsen lod sig vælge som revisorsuppleant.


Otto Rasmussen
Luk