Menu

1950-1952


 
Til sommerstævnet i juli 1950 ville foreningen sælge 1500 lodsedler a 1 krone med et gevinstbeløb på 400 kr, bl.a. 1 cykel ca 200 kr, 1 elektrisk strygejern ca 35 kr, ½ kasse cigarer ca 25 kr, 1 par nylonstrømper og 1 fotoapparat ca 50 kr.

Ved generalforsamlingen den 10.04.1951 balancerede foreningens regnskab med 9.267,30 kr. Kassebeholdningen var 215,94 kr.
Otto Rasmussen valgtes som fanebærer, hvilket ærefulde hverv han påtog sig gennem mange år.

I sommeren 1951 fik foreningen foræret 1 græsslåmaskine af Jørlunde sogneråd, dog med det forbehold, at den skulle kunne lånes tilbage, hvis Jørlundes motorklipper gik i stykker.

I efteråret 1951 indgik foreningen en aftale med Ølstykke kommune om indsamling af gammelt jern til LAB. Dette ville give penge til foreningen.

Ligeledes i efteråret 1951 var der tilbud på 9 forskellige instruktionsfilm indtalt at Knud Lundberg.

Ved bestyrelsesmødet den 30.11.1951 havde foreningen modtaget en skitse til nyt klubhus fra murermester P Hansen.

På samme møde vedtoges det at arrangere chokoladebal for børnene.
Det vedtoges også at sende en skriftlig advarsel til 2 (navngivne) medlemmer for deres opførsel under ballet den 20.10.1951.
En fast kontrollør, Hans Hansen, blev antaget til foreningens fremtidige arrangementer.

Ved en ekstraordinær generalforsamling i januar 1952 var temaet flytning at idrætspladsen til Svanholm eller forbliven på Ørnebjerg med forbedring af forholdene (klubhus spøger igen).
Forbliven på Ørnebjerg blev vedtaget med stort flertal.
Udgifterne til forbedringerne blev anslået til 18.000 kr, hvoraf kommunen ville give 4.000 kr og stille garanti for resten.

I maj 1952 spillede 3 juniorhold fra ØIF mod 3 hold fra B1903.

Ligeledes i maj 1952 forhandlede man med Gunnar "Nu" Hansen om et foredrag.

I starten af 1950’erne havde ØIF et meget stærkt juniorhold, som blev kredsvinder flere år i træk.

Som belønning blev holdet udtaget til et ophold på Gerlev idrætshøjskole sammen med et hold fra Gevninge som aktører i et trænerkursus.
De 2 klubber spillede kampe mod hinanden, og kommende trænere afprøvede øvelser på holdene og blev bagefter evalueret.

Bedømmere på kurset var landstrænerne Arne Sørensen og Kurt Nielsen samt Skjold Bjørn fra ØB.

Leder for ØIF’s juniorhold var Ove “Bager” Hansen.

Her ses holdet, som fejrede store triumfer i starten af 1950’erne:


Bagest fra venstre: Mogens Jønsson, Per Friis, Kjeld Orla Jensen,Arne Holte, Erhard Filtenborg.
I midten: Åge Janniche, Svend Åge Sørensen, Alf Thomasen.
Forrest Vagn Jensen, Palle Nielsen og Jan Nielsen
Luk