Menu

1925-1937

 


Ved generalforsam1ingen den 16.04.1925 vedtoges det at indkøbe 11 fodboldtrøjer. Samme år blev der sat et beskedent hus op i tilknytning til fodboldbanen.

I 1926 fastsattes kontingentet til 2 kr for fodboldspillere, "men det skal betales, før foden sættes på bolden" , som det stod i referatet. Ved Generalforsamlingen i 1928 var foreningens formue 1800 kr + 455 kr. i idrætsfondet.

Op gennem 20erne skiftede foreningen ret jævnligt formand, men i 1928 blev Oluf Poulsen valgt på generalforsamlingen. Han sad på posten i en ubrudt periode frem til 1935.

I 1930 er første gang omtalt karneval, som blev en årlig begivenhed i foreningen.

Efter et sommerstævne i juli 1930 serverede kromanden varm mad, ostemad og øl for kr. 2,50 Ønskede man at deltage i ballet bagefter kostede det dog 3 kr.

På et bestyreIsesmøde den 30.07.1930 bevilgedes 30 kr pr år til fodboldspillerne til rejser og beklædning.

30.04.1931: "Hvis kassen er i god kondition, ydes der til kassereren 50 kr til porto og andre udlæg".

Det var altid sognets spidser, som sad i bestyrelsen, og det skyldtes nok, at man selv skulle betale de udgifter, der var forbundet med at sidde i bestyrelsen, det vil sige, at man bidrog kraftigt til foreningens drift.

I 1932 startede man med Sct Hansfester.

I 1934 blev der for første gang afholdt andespil.

Det kom senere til at slæbe mange penge hjem til foreningens drift.
Ved det først afholdte kostede en plade 25 øre.

1935 giver kommunen afslag på ansøgning om anlæggelse af idrætsplads. Foreningen opretter derfor et banefond, som fik startkapital ved en storstilet indsamling. Fodboldbanen var efterhånden slidt helt ned.

23.11.1936 sendes ansøgning til kommunen om at sende de arbejdsløse ud for at planere idrætspladsen.
Det bliver ikke til noget, men ved generalforsamlingen den 21.04.1937 meddeler formanden, at medlemmerne ved frivilligt arbejde har flyttet 1525 læs jord ved Idrætspladsen.

05.05.1937 sendes en ansøgning til kommunen om et tilskud på 400 kr.
Dette blev bevilget, og det er det første beløb, foreningen modtager fra det offentlige.

Luk