Menu

1918-1923


ØIF's førstehold 1920


Ølstykke "Stadion" 1920


Det vedtoges på første bestyrelsesmøde at stille 2 kamphold.

Træning i fodbold 2 gange om ugen,  tirsdag og fredag samt klokken 3 på søn- og helligdage.

Løjt mark ved Ørnebjerg blev stillet til rådighed af gårdejer H. Poulsen for en sym-bolsk betaling. Banen blev endevendt flere gange ved frivillig arbejdskraft.

I 1921 indmelder foreningen sig i Nordsjællands boldunion.

Den 26. maj 1918 spillede ØlF den første fodboldkamp. Modstanderen var Søsum-Veksø, som vandt 4-2.

Allerede i 1919 skiftede man ud på formandsposten, ny formand blev Hans Rasmussen.

Ret tidligt begyndte klubben på årlige dilettantforestillinger. I 1920 gav forestillingen et overskud på kr. 904,17.

I 1923 vedtog bestyrelsen at indstifte et idrætsfond til støtte for mindre bemidledes ophold på en idrætshøjskole. Modtagerne skulle forpligte sig tiI at undervise foreningens medlem-mer. Herunder ses første paragraf I vedtægterne samt regnskab for det forste år.

 
Luk