Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2015

 

 Ordinær generalforsamling afholdt 27.02.2015 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Per Weile

Antal stemme berettiget: 12

Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Per Weile – blev enstemmigt valgt.

2. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

3. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Susanne Kronby og Søren Larsen – blev enstemmigt valgt.

Dirigent Per Weile takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen. Opsætning af indkaldelse til generalforsamlingen er inden for tidsrammen.

4. Formandens beretning v. Jimmy Bernard
Ølstykke Fodbold Clubs generalforsamling fredag d. 27. februar 2015 Velkommen til den 97’styvende

Generalforsamling i ØFC Formanden Jimmy Bernard aflægger bestyrelsens beretning:

Jeg vil igen i år indlede vor beretning med noget af det som er en pligt men ikke af lyst, nemlig ØFC’ere som ikke mere er i blandt os. I starten af februar døde Finn Hagemann Nielsen. Han blev 72 år. Trods stort livsmod og stor indre styrke bukkede Finn under for den kræftsygdom, der ramte ham for snart 12 år siden. Finn var et kendt og populært ansigt i Ølstykke. Han og hans hustru, Simone flyttede hertil i 1969, og fra begyndelsen tog Finn aktivt del i alt, hvad der foregik i lokalsamfundet – især inden for sporten. Især ØFC stod ham nær. Her har han været både spiller, træner og leder. Finn var altid festlig at være sammen med, fuld af livsglæde og optimisme, og han elskede at være i selskab med andre mennesker. Det er et stort menneske, som vi nu har sagt farvel til. Æret være mindet om Finn Hagemann. Æret været hans minde. Jeg skal bede forsamlingen rejse sig og lade vor tanker gå til dem og deres efterladte. – 1minuts stilhed. Tak! Vi havde planlagt 8 bestyrelsesmøder for resten af kalender året 2014.

 

D. 6. marts havde vi det første møde hvor de nye udvalgsmedlemmer blev budt velkommen, det var Hans Jørgen Dahl vor SC Egedal repræsentant samt Niels Skotte som ny OB formand. Kassereren mandede til forsigtighed og Michael Hansen tog igen opgaven med at repræsenterer ØFC i SC Egedal . Kort blev der bl.a. drøftet en mulighed om samarbejde med Lyngby, FCN og BIF. Vor spiritus bevilling samt nærings brev kom takket være Søren Larsen også i hus.

D. 3. april Mødet d. 3. april blev aflyst

D. 8. maj På agendaen var der bl.a et referat af et møde med Sonya, Mogens Schrøders afløser som vil tage fat på et par ting som Mogens ikke nåede. La Strada aftalen skulle fornyes, så vi samlede op på fordele og ulemper. Sportmaster kom også på banen. Processen blev dog ikke så let da vi er 3 parter som skal mødes! Materiale rummet som Michael Hansen og jeg havde ryddet op i var igen kaos! SC Egedal havde fået en henvendelse fra skattevæsnet angående regnskabet fra 2013. Alle trænere og ledere ville få gratis kort til SC Egedal’s kampe. Restance listen var igen på lavt niveau.

D. 5. juni Et før sommerferiemøde, kort fra det møde var bl.a. at vi havde fået penge fra Egedal ordningen, Stenløse Boldklub trak sig fra TEAM Egedal grundet manglende ressourcer. Thomas Arnt fra UA have lavet et godt oplæg til kommunen da bl.a. den nye skolereform gav børnene problemer med at møde så tidligt til træning. Her blev det første gang nævnt at SC Egedal lukker! På et SC Egedal’s bestyrelsesmøde blev det besluttet at fokuserer mere på 2.holdet, dog kan man spørge sig selv efter efterårets resultater om det lykkedes?

D. 4. september Efter en dejlig lang sommerferie var vi igen klar til at tage fat. Der var nu omsider underskrevet en aftale med La Strada og en med Sportmaster. Michael Hansen og jeg havde haft møde med Viceborgmesteren Jens Jørgen Nygård, der blev gennemgået mange punkter, bl.a. grus på bane 15 og bane 3 til kunststofbane. Vi var fra hallens side blev informeret om at vi fremadrettet skulle betale for brug af hallens personale i forbindelse med Tyrolerfesten. Hvilket senere har medført en regning på DKK 5.000,00! Vi er Egedal’s ubetinget største fodbold klub, så Hvem skal beslutte hvor og hvornår Kildeholm/ØB90 skal træne? Er det virkelig hallen som skal bestemme hvilken hold der skal træne hvor og hvornår? Denne diskussion medførte en mail til Sonya og Jan Ludvigsen, denne mail resulterede i et møde med alle fodbold klubber hvor jeg fik en mail 2,5 time før det skulle foregå i Smørum L Så Michael Hansen og jeg ankom ganske uforberedt. Futsal var også på agendaen og det ender vel med at vi må oprette ØFK Futsal Klub så kommunen kan forstå at fodbold ikke kun er en udendørssport.

D. 10. oktober En meget vellykket Tyroler fest gav i flg. Kassereren lidt penge i kassen. Pokal kampen mellem SC Egedal og FCN gav en del penge i SCE’s kasse, ca. 1300 tilskuere Vi gennemgik også et par billeder som hallens personale havde taget i omklædningsrummene, brændt strømpetape, græs overalt og en dør som der var blevet sparket hul i, det så ikke godt ud! Det har medført at vi nu har sat kamera op, dette er godkendt af både kommune og politi.

Vi have også igen haft et møde med Sonya om bane 15 og bane 3 og futsal i hallerne, ikke meget respons. UA have fået en henvendelse fra nogle unge mennesker som gerne ville starte et senior hold op i ØFC da de ikke er interesseret i at spille I SC Egedal. Alle Serie 5 kampene var blevet trukket af SC Egedal så de ikke kunne spille. Men desværre gav vor overbygnings aftale ikke mulighed for det. Michael Hansen tog det op med Formanden for SC Egedal.

D 6. november den første udfordring på de møde lå i at SB’s klubhus er åbent hele sommeren, hvor omklædning i ØFC er lukket. Det er stadig til debat men vi prøver fremadrettet at tilslutte en politisk konsulent til bestyrelsen så vi forhåbentlig kan få mere indflydelse. På dette møde kunne jeg også informerer at gevinst pengene grundet et lovforslag forsvinder i løbet af de næste par år. For ØFC vedkommende drejer det sig om ca. 120.000,00 DKK Der blev besluttet at lave en jubilæumsfond, vort 100 års jubilæum nærmer sig. SCE-formand har snakket med 3-4 holdet, og siger at de havde en god snak. Men spillerne mener noget andet. JB og MH tager en snak med Kim Bjørkvist.

D. 7. december afholdte bestyrelsen julefrokost på Ganløse kro – ganske hyggeligt

Tak til forældreklubben, murstenslauget, Kommunen samt kontoret, alle trænere og hold ledere og en stor tak de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et fantastisk samarbejde i 2014. ØFC Længe leve! Formand f/ØFC af 1918 Jimmy Bernard

Beretningen tages til efterretning.

 

5. Afdelingsudvalgene aflægger beretning

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Ulrik Rasmussen/Bibi Underlien:

Starter vi med det vigtigste – som er vores medlemmer og trænere – er vi nu 416 medlemmer fordelt på årgangene U5 – U19 og 62 trænere og ledere.

Det giver en samlet stigning på 20 medlemmer ift. 2013. (fra 2012 – 2013 var der et fald på 17 medlemmer)

Vi har i enkelte årgange haft lidt ændringer grundet trænerskifte, men bredt set, er trænerne længere på årgangene og i klubben, hvilket vi selvfølgelig ser meget positivt på.

Vi har arbejdet - og arbejder stadig - meget med fastholdelse af vores spillere og trænere.

Vi bruger meget tid på, at tilrettelægge og tilpasse træningstilbuddet, så vi kan matche vores medlemmer – såvel breddespillerne som de spillere der har behov for mere udfordring og udvikling.

Vi har i 2014 afviklet løbende kurser for trænerne, og gør det fortsat, da vi mener det er en vigtig del af udviklingen af såvel træner som spiller.

Vi er også begyndt at benytte flere ungtrænere i afdelingen.

Det er med til at fastholde vores spillere. Ungtrænerne vokser med opgaven og tager ansvaret til sig.

Også på Fodboldskolerne benytter vi os af egne spillere som trænere og trænerassistenter.

I uge 27 afviklede vi tradition tro DBU Fodboldskole Skills 2014. Vi fik alle 208 pladser udsolgt meget hurtigt, og valgte derfor at udvide med en gruppe på 16 spillere, så i alt 224 deltagere og 28 engagerede trænere og trænerassistenter havde en rigtig god uge med masser af sjov og fodbold.

På DBU Skattejagt (Tidl. DBU Mikrofodboldskole) for de mindste børn deltog 36 børn med deres forældre en hel weekend – og de havde nogle rigtig gode dage sammen med et engageret og veloplagt trænerteam.

Desværre syntes vi ikke at DBU havde optimeret deres udbud, og vi har derfor valgt ikke at benytte os af dette tilbud fremover, men i stedet skabe vores egen Mikrofodboldskole i Ølstykke FC.

Vores arbejde med vores igangsatte projekt fra starten af 2013, om at skabe ”en rød tråd” gennem afdelingen fortsætter stadig.

Det er et større projekt, hvorfor det også er løbende arbejde og tilpasning.

Vi har mere samarbejde og kommunikation i såvel egen afdeling, som på tværs af andre afdelinger i klubben til stor gavn for alle parter.

Med udgangen af 2013 valgte Ganløse at trække sig fra Team Egedal, da de havde svært ved at finde ressourcer til projektet.

Stenløse BK valgte også at trække sig fra projektet også pr. 30. juni 2014.

Ølstykke FC har valgt at fortsætte Team Egedal med de årgange der allerede er en del af dette – vores U17 og U19.

Alle nye årgange – inkl. vores spillere der blev U16 i sommers – fortsætter dog som Ølstykke FC.

Ungdomsafdelingen er under konstant forandring.

Vi arbejder hele tiden på, at drengene får de bedste trænings- og udviklingsmuligheder – for såvel breddespilleren som elitespilleren.

Vi glæder os til endnu et år med nye spændende tiltag!

Beretningen tages til efterretning.

 

Pige – ungdomsafdelingen, Team Egedal piger samt Old Girls og Fodbold Fitness beretning v. Henriette Hansen/Jan Strøm:

Pigeafdelingen fra U6 til U14 samt Old Girls har i det forgangne år talt ca. 150 medlemmer.

Denne beretning indeholder ikke så meget om de enkelte hold og holdenes resultater, men snarere om al det der ligger ud over de ”normale” gøremål med træning, turnering og stævner. Men forsamlingen bør ikke være i tvivl om, at vi til stadighed arbejder med, at det træningstilbud piger fra U6 til U14 får i ØFC, har en kvalitet, vi kan stå inde for. Dette gælder både for den mest rutinerede for de nyligt ankomne. Parallelt hermed, har vi konstant opmærksomhed på, at ØFC er et rart sted at være, hvor pigerne kan få nye venner og gode sociale oplevelser.

I det forgangne år, har vores relation til Drengeafdelingen udviklet sig til at blive meget god og værdifuld. Vi prøver at arbejde sammen både om det sportslige og det sociale. På den sportslige side kan jeg sige, at vi i efteråret 2014 fik sat system i ”træning med drenge”, hvor de dygtigste piger udvælges til at træne med drenge et antal gange i løbet af sæsonen. Fra pigernes side er dette et fantastisk tilbud, selv om de i forvejen hård-arbejdende trænere hos drenge-årgangene, synes det kan være hårdt at skulle tage imod yderligere spillere.

På den sociale side er relationen blevet yderligere styrket: således drog både U13-piger afsted til FutureCup i Sverige i Påsken 2014. En dejlig tur hvor de mange unge hyggede sig sammen. Forud for turen havde børnene været rundt at samle flasker ind hos borgere i hele Ølstykke, som tog godt imod dem. I hvert fald blev det til 11.000 kr. som kunne bruge til delvis finansiering af turen. I år tager de afsted med endnu flere spillere og endnu flere har været ude at samle ind. De seneste tal jeg har hørt er at børnene har fået 25.000 kr. ved ”bare” at indsamle flasker. Sådanne initiativer er noget der giver sammenhængskraft i en klub og vi kan nok glæde os over, at disse børn engang vil se tilbage på det med glæde. Tak til alle trænere og ledere der får disse ture til at lykkes.

Og et par fester i løbet af året der gik, er det også blevet til. Sodavandsdisko i klubhuset er godt, hvad enten man er U10 eller U13. Tak til alle de frivillige forældre der vil stå for at lave disse arrangementer for børnene! Vi håber på endnu flere fester i det kommende år.

Af nævneværdige højdepunkter i året 2014 er:

-          Årligt skolestævne med 300 deltagere i april. Som vanligt en god dag, hvor mange nye pigespillere finder vej til klubben efterfølgende.

-          I juni havde vi besøg af DBUs pigeraket, som er et 3-timers fodbold event, for piger indtil 11 år. Der leges med sjove redskaber og spilles med underlige bolde og remedier. En sjov oplevelse, som blev støttet godt af vores mange unge hjælpere! TAK for det!

-          En helt fantastisk tur til Vildbjerg Cup, hvor ca. 75 piger, mere end 100 drenge og 400 forældre drog afsted til det traditionsrige stævne. Virkelig høj stemning og opbakning blandt alle hold fra alle deltagere. Fornøjelse at se travle spillere og forældre, som drønede rundt til så mange kampe som de overhovedet kunne nå.

-          Og tilmed fik vi de flottest placeringer som vi nogensinde har opnået: Vi deltog med 8 hold og kom hjem med 5 guldmedaljer og 1 sølvmedalje.

-          På vegne af bestyrelsen, har Pigeafdelingen søgt og fået legater fra FOGs fond på 9000 kr. og 15.000 fra Tuborgfondet til indkøb af de såkaldte Mix-goals til børnefodbold. Det luner i en tid, hvor Egedal kommune ikke gør meget for at bidrage til festen. Også Forældreklubben har givet penge til 4 nye 3-mands mål.

-          ØFCs Pigeafdeling er ”verdensberømt i Danmark” for sit høje antal meget unge trænere. Flere andre klubber arbejder med at lave lignende model.

-          Selvom Pigeafdelingen sammen med Veksø Boldklub var meget aktive i at stable Egedalsmesterskabet for 2014 på benene, så oplevede vi ikke det samme hos vores naboklubber i kommunen. Stort set kun hold fra Ølstykke og Veksø havde meldt sig, og det måtte aflyses. Teamet bag Egedalsmesterskaberne overvejer om det skal bruges ressourcer på det i 2015.

-          I 2014 har vi fortsat vores tilbud om specifiktræning og ca. 50 piger har taget imod dette ekstra tilbud både forår og efterår (50 piger pr. gang).

-          Pigeafdelingen har været så forgyldt, at vi har fået en frivillig med om bord, som er tidligere divisionstræner og spiller. Han har en datter som spiller og vil gerne være med til at udvikle Pigeafdelingen yderligere og vi har taget imod det med kyshånd.

-          ØFCs Old Girls hold trodser sine skavanker, og spiller fortsat turnering. Og de nyder at trække i den gule trøje og hygge sig med de andre damer.

-          Fodbold Fitness er fortsat i gang, selvom det har været lidt op ad bakke. Vi har svært ved at finde ud af om det er konceptet eller tidspunktet for træning der ikke er i orden. Dog skal det siges, at de få der benytter sig af tilbuddet, de får god motion og har et dejligt samvær.

-          Vi har fået nogle fantastiske sponsorer som, udover at give os tøj, også giver os små arbejdsopgaver, så vi kan tjene penge til vores kommende Vildbjerg tur. Det sker fx i form af uddeling af flyers.

Nu skal det jo ikke lyde som om at alt er en dans på roser. For det var jo også i år, at vi blev ramt i røven af en hårdt vristspark: Skolereformen. I foråret havde en god kollega i drengeafdelingen lavet en stort stykke arbejde for at indlede dialogen med kommunen om, hvorledes fodboldklubben kunne bidrage til at skolen fik opfyldt sine mål for daglig bevægelse.

Men selvom vores ØFCer havde gjort et grundigt forarbejde og oplægget var i engageret verdensklasse, så var svaret: ”vi er desværre ikke klar”.

Og efter sommerferien var vi nogle der stod spændt på at se, om vi kunne mærke konsekvensen af de længere skoledage. Det kunne vi, men ikke så meget på spillerne. Derimod blev vi for første gang rigtig pressede på vores ungtræner model, som jo ellers har virket fortræffeligt i nogle år. For det første har ungtrænerne svært ved at nå frem, så de kan starte tidligt med de yngste hold. For det andet er vores indtryk, at de ikke når deres hjemmearbejde i lektiecafeen, som der ellers var lagt op til. Det betyder, at vi oftere ser afbud fra de unge trænere og nogle af dem i det hele taget, virker lidt mere stressede. Konkret har det betydet, at vi har været nødt til at tilrette vores træningstid, hvilke i nogle tilfælde giver pres på trænere der skal videre til sin egen træning og enormt meget på banen i vinterhalvåret.

Team Egedal Piger
Team Egedal Piger bestod i starten af året af ca. 34 spillere med samarbejde til både Ganløse og Veksø. Nu består samarbejdet kun mellem Ølstykke og Veksø, hvor medlemmerne fra Veksø har valgt at melde sig ind i Ølstykke.

Turneringen 2014: Turnering blev opdelt anderledes af DBU, så det fremover hedder U15, U17 - U19 og ikke U16-U18. U17 har spillet i række 1 og vundet samtlige kampe stort så det har resulteret i oprykning til 2. div. U15 har spillet i række 1 og er sluttet midt i rækken

Ture:  U15/U16 og U17/U18 var i Vildbjerg Cup i sommer, hvor de kom hjem med guld til U17 og Sølv til U15. Endvidere var U15 og U17 i Berlin i Påsken 2014.

Efter vinterferien har vi haft mange udmeldelser og er nu nede på ca. 21-22 spillere og derfor er vi nu nødt til at kun have et hold i U15.

Tak til vores 2 super trænere Brian Trolle John Esbensen samt koordinator for U15 Annika Rasmussen og samarbejdet med vores andre hold i klubben samt Søren i Cafeteriet.

Trods diverse udfordringer, har det været et godt og begivenhedsrigt år for piger og kvinder i ØFC, hvor vi takker alle, dvs. sponsorer, frivillige ledere, trænere og engagerede forældre for deres opbakning til at vi fortsat kan have et attraktivt fritidstilbud til både børn, unge og til voksne kvinder.

Spørgsmål til UA-piger:

Spørgsmål: Er der mulighed for at træne anderledes end kun på kunstbanen?
Svar Henriette: Vi arbejder hård politisk, på at få en kunstbane mere evt. på bane 3.
Svar Bibi: Der er også nogle hold som er begyndt at bruge styrkerummet i svømmehallen, for at lave en anden slags træning.

Beretningen tages til efterretning.

Oldboys/veteran afdelingen beretning v. Niels Skotte:

De senere år har været hårde for os gamle. Vi mister medlemmer og får ikke ny tilgang nedefra.

Status lige nu:
Ca. 100 aktive og 25 passive fordelt på:

1 OB-hold i SBU

1 VETERAN i 2014 OBS49, sommeren 2015 i REOS.

3 SUPERVETERAN alle i OBS49

1 GRANSUPERVETERAN i OBS49.

Vi har i 2014 sammensmeltet 2 superveteran hold – Bennys drenge og Holgers Fodboldskole – idet begge hold led under manglende aktive spillere.

Begge respektive hold er nedlagt og et nyt – fælleshold – er oprettet, under det velklingende navn: Holger / Benny Fusion. 

Flere hold har gjort det ganske godt i 2014.
Veteran blev nr.2 i veteranrækken. Der foregår en dispust med OBS49 om de blev 1´er eller 2´er.

SUP 1 blev nr. 4 i Mesterrækken

GSUP vandt Mesterrækken

 

Beretningen tages til efterretning.

 

Forældreklubbens beretning v. Flemming Wiil-Andersen:

Januarstævne: 42 hold, u-6, u-7, u-8 drenge og piger.

Marts: Vintercup finalestævne og mini vintercup. Spillet 14 finaler i vintercuppen. 32 hold deltog i mini vintercup (5 mands kampe)

Juni: Afholdelse af Fog-cup med servering af mad og drikke (19.6.)

20. og 21.6. afholdt DBU finalestævne for ca. 1800 spillere.

September: Afholdt oktoberfest d. 20.9. i samarbejde med ØFC's bestyrelse.

November: Futsalstævne blev afholdt. 29 hold deltog. U-12 og u-14 drenge samt u-13 piger.

Opsætning af telte: 10 gange.

Sponsoreret for ca. 18.000,- kr. mål

Sponsoreret for ca. 12.000,- kr. spillekonsoller til klubhuset

5. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassernes beretning v. Lars Søndergaard:

Årsregnskab for 2014

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 38.907,- kr. samt en egenkapital på kr. 287.180,- kr.

Kassereren besvarede fremsatte spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

Spørgsmål til kassereren:

Spørgsmål: Cafégebyr og jubilæumsgebyr på 10,- kr., hvor fremgår det henne i regnskabet?
Svar Lars: Cafegebyr er under medlemsbidrag på side 7 i regnskabet og jubilæumsgebyr står på side 6 under langfristet gæld.

6. Kontingent fastlæggelse
Der blev fremlagt et forslag om uændret kontingent:

  1. U6: 600 kr. forår og efterårskontingent
  2. U7 – U8: 700 kr. forår og efterårskontingent
  3. U9 – U10: 750 kr. forår og efterårskontingent
  4. U11 – U15: 800 kr. forår og efterårskontingent
  5. U16 – U19: 900 kr. forår og efterårskontingent
  6. OB/Vet/OG: 775 kr. forår og efterårskontingent
  7. Fodboldfitness: 200 kr. forår og efterårskontingent
  8. Passive: 350 kr. pr. hele år

    Forslaget blev godkendt.

Der opkræves pt. på alle kontingentopkrævninger for aktive medlemmer et cafe gebyr på 10,- kr. og jubilæums gebyr 10,- kr. halvårligt.

7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag.

8. Valg af formand, næstformand, kasserer.
- Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer.
- Valg af SCE repræsentant hvert år.

Valg af næstformand:
Michael Hansen blev genvalgt som næstformand.

Valg af kasserer:
Bibi Underlien blev forslået og valgt som kasserer.

 

9. Valg af SCE repræsentant:
Niels Skotte blev forslået og valgt.

 

10. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter. Valget gælder for 1 år
Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter:

Søren Larsen blev valgt.

11. Valg af ungdoms-,  dame/pige-, oldboys- og forældreklub-udvalg.
- Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valget gælder for 1 år

Drenge - Ungdomsafdelingen indstiller:
Ulrik Rasmussen
Bibi Underlien
Claus Kornø
Jakob Fog
Jacob Mortensen
Henning Schandorph
Jesper Olsen
Kenneth Nielsen
Michael Vejle

Som blev valgt.

 

Pigeafdelingen indstiller: (Herunder TEAM Egedal Piger)
Jimmy Quitzau
Andreas Bakbøl
Betina Hammelev
Jan Brændholt
Michael Poulsen
Henriette Hansen 

Som blev valgt.

Oldboys-veteran afdelingen indstiller:
Niels Skotte
Per Weile
Benny Pedersen
Stig Hansen
Claus Hansen
Ole Kjeldgaard
Anders Bach
Flemming Wiil-Andersen
Henrik Rasmussen
Poul Møller

Som blev valgt.

Forældreklubben indstiller:
Flemming Wiil (formand)
Rene Hanelius (kasserer)
Mariann Knudsen (supp.formand)
Torben Jensen
Helle Günzel
Susanne Kronby
Flemming Larsen
Heidi Larsen
Lene Gustavsen
Anette Trolle
Finn Bager
Charlotte Mosegaard
Kristina Hønholt

Som blev valgt.


12. Valg af 1 suppleant til hvert udvalg. Valget gælder for 1 år.
På grund af udvalgets størrelse og sammensætning blev der ikke forslået suppleanter til udvalgene.

 

13. Valg af evt. øvrige udvalg. Valget gælder for 1 år.
Tyroler Udvalg.

Lars Søndergård
Jimmy Bernard
Michael Hansen
Flemming Wiil-Andersen
Marianne Knudsen
John Hoppe Hansen
Flemming Larsen
Anette Hegn

14. Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 1 år.
Der blev forslået og valgt:

Steen Lauritsen
Lars Jeppesen

 

 

15. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
Kurt Glud

Blev forslået og valgt.

16. Eventuelt

 

Formanden indkalder til et ekstraordinært generalforsamling efter påske, datoen er endnu ikke fastlagt.

 

Der er blevet lavet et ”task-force” i ØFC som skal samle seniorholdene, så vi kan få en senior afdeling i ØFC fra den 1/7-2015.

Spillerne ved endnu ikke, hvor de vil spille, om det er i SCE eller ØFC. Senior spiller er meget velkommen i ØFC.

 

Vi skal lave et sammenhæng mellem alle senior hold, i SCE var der ikke fokus på 2. holdet.

 

Spillerne kan indmelde sig i ØFC med de bliver under SCE indtil den 30/6.

 

LaStrada køre aftalen videre med ØFC og det samme gør Sportsmaster.

 

 

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af


Luk