Menu

Book et mødelokale

Er du træner eller leder i klubben, og skal du afholde arrangementer som spisning med holdet, forældremøde eller møde generelt i klubhuset, skal du booke mødelokalet på kontoret hos vores administrator.

En booking sendes som mail og skal indholde følgende oplysninger: Navn, tlf.nr. og e-mail på den ansvarlige for mødet eller aktiviteten, angivelse af det ønskede lokale, antal deltagere og om der skal afholdes spisning i cafeteriaet.

Kig evt. først efter ledig tid i ØFC-kalenderen under den aktuelle dag/uge/måned.

Booking sendes på e-mail Booking af mødelokale.

test af nyt bookingsystem

Luk