Menu

Social ansvarlighed

I Ølstykke FC forsøger vi i videst muligt omfang, inddrage alle interessenter omkring klubbens mange aktiviteter og udvise og udmønte social ansvarlighed.

Den sociale ansvarlighed tager først og fremmest udgangspunkt i fælleskab. Alle medlemmer og interessenter i og omkring ØFC, skal føle at de er en del af et fælleskab, uanset alder, køn, handicap, race, religion eller etnisk tilhørsforhold. Imidlertid antages det i ØFC, at alle ovennævnte personer, indgår i det forpligtende fællesskab som en klub er, dvs. også selv er bevidst om sin egen rolle i forhold til social ansvarlighed overfor andre.

Dernæst står frivillighed højt på listen over måden vi udmønter social ansvarlighed. Uanset hvilket frivilligt arbejde man udfører i ØFC, betragtes det som et bidrag til at gøre klubben til en god ramme for alle medlemmer og interessenter, og at man via sit frivillige bidrag på den måde udviser social ansvarlighed.

Engagement er også et nøgleord for ØFC. Ved at udvise engagement, empati og forståelse for medlemmer og andre interessenter, udvises social ansvarlighed. Konkret forsøger klubben at hjælpe udsatte børn eller flygtningebørn, med at få et godt fritidsliv. Dette udmøntes fx ved, at ØFC fx sørger for at søge midler til kontingent, tøj, fodboldskole og sociale arrangementer, samt støtter op om god dialog med eksempelvis SSP, sundhedsplejesker eller kommune.

ØFC er imod mobning og slår hårdt ned på episoder hvor medlemmer eller interessenter i eller omkring ØFC føler sig udsat. Hvis mobning opdages løses det ved dialog med både med mobberen og den forulempede. I grovere tilfælde inddrages forældre.

 

 

 

Luk