Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2017

 Ordinær generalforsamling afholdt 20.02.2017 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Ole Hansen

Antal stemme berettiget: 15

 

Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

 

 

 1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Ole Hansen – blev enstemmigt valgt.

 

 

 1. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

 

 

 1. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Carsten Larsen og Nikolai Jensen – blev enstemmigt valgt.

 

Dirigent Ole Hansen takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen. Opsætning af indkaldelse til generalforsamlingen er inden for tidsrammen.

 

 

 1. Formandens beretning v. Jimmy Bernard

 

Velkommen til den 99’ende generalforsamling i ØFC

Dødsfald: Keld Orla Jensen 78 år døde i september 2016. Keld var i en årrække tilknyttet Narkopolitiet, hvor han fik stor anerkendelse for sine talrige forbyggende foredrag for børn og forældre. Med sine klare holdninger og organisatoriske evner, havde Keld adskillige tillidsposter i lokalsamfundet og han har således været formand for Ølstykke Idrætsforening og i bestyrelsen for den Konservative vælgerforening. Livet igennem var Keld aktiv med fodbold og han var god til det. Allerede som 18-årig var han som yngste mand med på Ølstykkes førstehold, der i 1956 blev sjællandsmester i Serie 1.

 

Keld var til det sidste med blandt et stort hold veteraner der under navnet Humperdings spiller bold hver uge hele året rundt. Keld vil blive stærkt savnet og husket som en ven med både alvor og lune.

Æret være Keld Orla Jensens minde.

 

Jeg skal bede forsamlingen rejse sig og bede om 1 minuts stilhed.

 

I år vil jeg ikke bruge tid på at gennemgå hvert bestyrelsesmøde, men tage et udpluk i de emner og projekter vi har brugt tid på i 2016. Dog bør nævnes at der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder.

 

Den 15. marts lykkes det at få underskrevet en ny 3-årig aftale med Carlsberg, som på trods af at vores salg af øl er faldet 22 %, hvor de har fastholdt beløbet og tusind tak for det. Vi er nu tvunget til at finde på nye tiltag ellers kan vi ikke forvente en tilsvarende aftale om 3 år.

 

I april gennemgår vi sammen med Anders Bach vinduer og døre i salgsboden på bane 1. Det viser sig at alle rammerne er møre og udgiften til at få dem udskiftet er stor. Da levnedsmiddel-kontrollen igennem et par år været efter os pga. manglende rottesikring, så blev tiden nu moden til at få revet den 33-årige gamle salgs- og grillbod ned.

 

Sammen med Peter Ravn fra Ølstykke hallen fik vi set på tegningerne og vi fik sendt en ansøgning til kommunen og imens jeg var på ferie i august, kommer byggetilladelsen, fantastisk!

 

Det var ikke sket så hurtigt, hvis ikke vores viceborgmester Jens Jørgen Nygaard have taget sagen op i kommunen. Jeg vil ikke trætte forsamlingen med at gå i detaljer. I november måned hvor vi starter med nedrivningen fortæller, Jørgen Hansen at han havde været i kontakt med 14 personer fra kommunen, som havde været involveret i sagen. Bliver vi så færdige til sæsonstart – måske og hvis ikke, er der en plan B. Budgettet for projektet løber op i ca.150.000,00. Jeg kan orientere forsamlingen, at vi foreløbig har fået 25.000,00 kr. fra Johannes Fog fonden samt nogle tusinde fra FOG Værebro. Det skal heller ikke forglemmes at Anders Bach, Paul, Jørgen, Palle, Søren, Gunnar og Poul samt undertegnede har brugt en del timer på det projekt foreløbig. Vi har lavet en aftale med Bo Andersen, som har tilbudt at grave fundamentet gratis.

 

Til bestyrelsesmødet d. 15. maj havde vi inviteret vores vice-borgmester Jens Jørgen Nygaard, hvor vi delte vores udfordringer, både dem vi har i det daglige men også på den længere bane. Han berettede om sine internt i kommunen. Selvom vi ikke skal blande politik og idræt sammen, så ledte Jens Jørgen efter en afløser for Erhard Filtenborg.

 

Til bestyrelsesmødet d. 1. september havde vi inviteret Johnny Wetterstein og Karina fra Københavns Skole & Idrætsakademi (tidligere B93 idrætsakademi). De fortalte om det 4 år gamle akademi og om hvordan de havde knoklet for at få det op af stå.

 

Der var ved dette møde 2 fra Ølstykke, en pige og en dreng som gik på skolen. De kunne også berette om at der var flere klubber som var ude efter eleverne, men grundet deres skolegang på akademiet, var der en meget større fastholdelse og senere i deres skolegang fortsatte de med fodbold og tennis. De oplyste, at hvis ØFC har tanker i de baner, vil de meget gerne hjælpe med at få det op at stå. De har allerede et projekt i gang med Fremad Amager.

 

Med hensyn til at uddanne unge mennesker, så er det med stolthed at jeg kan fortælle at ØFC i efteråret har afleveret 2 drenge til et par stor-klubber i Superliga’en. Det drejer sig om Jonathan Dahl Bagger (16år) som er kommet til FC Midtjylland og Sebastian Fischer-Larsen (15 år) som er kommet til FCK. Vi har for begge spillere fået National træningskompensation.

 

 Vi ansatte i marts måned en Sportskoordinator Ulrik Rasmussen og kom desværre ikke i mål i forhold til de målepunkter som blev opsat. Det blev derfor besluttet ikke af forny kontrakten med Ulrik Rasmussen i den funktion. Jeg vil gerne tilføje at det ikke kun er Ulriks skyld, men også en manglende opfølgning fra vores side.

 

Vi har også i efteråret fået et forretningsoplæg til cafeen på en eftermiddagscafe fra Anette Trolle. Søren og jeg har haft en del møder med Annette og ind imellem har også hendes mand Ulrik deltaget. Det blev præsenteret for bestyrelsen og Søren og jeg fik OK til at arbejde videre med projektet. Efter at havde haft en dialog med kommenen, viste det sig at der var mere i det end som så– puha. B.la. er der et krav om en pædagog pr. 15 børn og da forretningsplanen var baseret på ca. 70 børn og Annette ikke er pædagog, så er dette projekt UDEN kommunens hjælp ikke realistisk.

 

Til sidst vil jeg kort berette om et flygtning projekt som blev initieret af vor tidligere TEAM Egedal træner Brian Munksgaard samt hans forældre. Niels Skotte, Michael Hansen og jeg sad til møde med Brian og hans far samt 3 flygtninge. De var ca. 15 personer som gerne ville starte til fodbold, de var i aldersklassen fra 20 til 40 år.

 

Vi sagde til dem, at det kunne vi godt finde af og ville indkalde dem til træning d. 10. januar. Vi sagde også at de ikke ville komme til at spille på samme hold og at de skulle tale dansk når de var til træning. Ellers kan det være svært at fremme integrationen.

 

Vi fik en liste med navne og fandt en træner og kommunen henviste til et link, hvor man kunne søge om tilskud til deres kontingent.

 

For at få dem meldt ind i DBU’s kluboffice og ansøge kommunen om tilskud, så var det nødvendigt at få deres CPR nr. Vi tog kontakt til Johannes for at det på plads. Johannes tog kontakt til dem, men sagde til Johannes at de egentlig først havde tænkt sig at starte til sommer.

 

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tusind tak til de sponsorer som utrættelig støtter ØFC. Jeg kan nævne bl.a. Nike/Unisport, Scan Group, Carlsberg og selvfølgelig alle de andre sponsorer i alle afdelinger.

 

Også en stor tak til forældreklubben, murstens-lauget, vor WEB-master Peter Tilsted, kommunen specielt og her skal nævnes Jens Jørgen Nygaard, hallens personale samt vor super blæksprutte Pia Dalgård på kontoret. Også en stor tak til alle trænere og holdledere. Sidst men ikke mindst en stor tak de øvrige bestyrelsesmedlemmer for et fantastisk samarbejde i 2016 og ikke mindst deres ægtefæller for det afsavn de har haft.

 

Formand f/ØFC af 1918

Jimmy Bernard

 

Beretningen tages til efterretning.

 

 1. Afdelingsudvalgene aflægger beretning

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Bibi Underlien:

I afdelingen er vi nu 384 medlemmer fordelt på årgangene U5 – U17 og 58 trænere og ledere.

Ved midten af 2016 var vi 367, så det går stille fremad efter en lille nedgang i starten af 2016.

Bredt set, er spillerne længere i klubben, hvilket vi selvfølgelig ser positivt på.

Vi har arbejdet - og arbejder stadig - meget med fastholdelse af vores spillere og trænere – via hhv. dynamiske træningstilbud og uddannelse.

Alle årgange bruger meget tid på, at tilrettelægge og tilpasse træningstilbuddet, så vi kan matche vores medlemmer – såvel breddespillerne som de spillere der har behov for mere udfordring og udvikling.

Vi afvikler fortsat løbende kurser for trænerne, da vi mener det er en vigtig del af udviklingen af såvel træner som spiller.

Vi har i år lavet et pænt overskud i afdelingen.

Vi har blandt andet modtaget tilskudsbeløb fra Danske Spil, og samtidig har vi fået i alt ca. 20.000 for 2 af vores tidligere ungdomsspillere i ØFC, og som nu har skrevet aftale med hhv. FCK og FC Midtjylland.

Ungdomsafdelingen er under konstant forandring.

Vi arbejder hele tiden på, at drengene får de bedste trænings- og udviklingsmuligheder – for såvel breddespilleren som elitespilleren.

Vi glæder os til endnu et år med nye spændende tiltag!

Beretningen tages til efterretning.

 

Pige – ungdomsafdelingen, U6 til U16 v. Henriette Hansen:

Pigeafdelingen består af piger fra U6 til U16. Pga. den nye pigestruktur, er der ikke længere noget der hedder U17-piger, men U18. Og pga. en skrumpende trup hos hhv. U18 og damesenior, valgte vi at slå de to grupper sammen efter sommerferien.

Selvom vi ikke har et U18-pigehold, så er det alligevel blevet en succes at slå de to grupper sammen, idet fastholdelsen stort set er bevaret.

Vi har den sædvanlige afgang i den aldersgruppe, hvor pigerne tager ud at rejse eller på efterskole, men mange piger har trods alt valgt at spille videre.

Entusiasmen og fastholdelsen kan ikke mindst tilskrives den fantastiske indsats fra Brian Trolle og hans medtræner ”den anden Brian”. Hver uge gør de en stor indsats for, at vi har U18-piger kombineret med seniorpiger i klubben.
Ikke nogen let opgave, når man tænker på at aldersspændet er stort og det sted de er i livet, er meget forskelligt.

Vi har i 2016 fortsat vores arbejde med gode træningstilbud til alle ovennævnte piger. Vi forsøger via trænerinvolvering og - uddannelse, at udbyde en kvalitet som vi på ØFCs vegne, kan stå inde for.

Vi har en udmærket organisation, der både støtter op om det fodboldfaglige og det sociale. Således har hver årgang en årgangsledelse, der har det daglige ansvar for kontakt til trænere, spillere og forældre i hele årgangen. Forhåbentligt medfører det, at alle børn, uanset fodbold-kompetence-niveau, får en ordentlig behandling i ØFC.

Og apropos fastholdelse: Det er ingen hemmelighed, at vi er gode til at lave dygtige fodboldpiger og også i året der er gået har vores omkringliggende damelicensklubber holdt godt øje med vores spillere. Således har vi måttet sige farvel til 5 spillere på meget højt niveau til licensklubber – 3 af dem er med i landsholdssammenhæng på hhv. U14 og U15-piger.

Desværre bidrager sådan en positiv udvikling for nogen fodboldpiger, en mere negativ påvirkning for andre og for ØFC. Hos pigerne ses det tydeligt, at hvis man tager ”rygraden” ud af en gruppe, så er der andre der mister gejsten og der breder sig let en opbrudsstemning og del piger – ud over de allerdygtigste – forsvinder helt ud af fodboldmiljøet.

Det er måske naturligt for 14-16 årige, men vi overraskes over, så let disse unge har til at overtale sine forældre til passivitet eller et idrætsliv der skal fortsætte i et fitnesscenter. Fitnesscentre er der som sådan ikke noget galt i, men som 15-årig synes jeg der er behov der ikke dækkes ved at komme der, bla. holdoplevelser og de sociale relationer for ikke at nævne noget så simpelt som frisk luft og røde kinder.

Således må vi et stykke hen af vejen se os besejret af en trend, som nok er kommet for at blive et stykke tid, indtil det igen bliver moderne at være en del af et hold og et foreningsliv.

Vi øver os derfor meget i at tage godt afsked med alle piger, som har gået hos os i længere tid og som er mellem 13 og 16 år. Vi vil gerne høre deres grunde til at stoppe og gøre dem tydeligt opmærksom på, at hos os er de velkomne igen, når lysten og behovet melder sig. Erfaringen viser, at det er godt at gøre med piger, der har brug for at vide at døren er åben for nogle af dem finder nemlig retur igen.

På fastholdelsessiden forsøgte vi os i efteråret 2016 med et forsøg med lektiecafe i klubhuset. Forsøget havde målgruppen 8. klasse til 3G og vi havde ansat et par dygtige lektiehjælpere.

Men selvom vores spillere sagde at det var noget de kunne bruge, så kom de ikke.

Vi har lidt svært ved at finde variationen af årsager, men vi ved at en af grundene er, at nogle teenagere føler sig lidt skamfulde over at bede om hjælp. De vil hellere sidde derhjemme i 3 timer med en opgave, i stedet for at spørge om støtte og hjælp og løse den på en halv time.

Formålet med denne lektiecafe var selvfølgelig, at prøve at frigøre mere tid til de unge, så de kunne passe deres skole og fritidsaktivitet samtidigt.
Og for at skabe et ungdomsmiljø i klubhuset.

Men det lykkes ikke og forsøget vedblev at være et forsøg, som ikke skal bestå.

Det skal tilføjes, at vi inden iværksættelse af initiativet med lektiecafe, havde besøg af Søren Østergaard fra Center fra Ungdomsstudier, som kunne berette, at elever de dyrker motion klarer sig bedre i skolen. Til arrangementet havde vi inviteret piger og drenge i teenagealderen og deres forældre. Der kom rigtig mange teenagere, men kun meget få forældre.

Vores relation til Drengeafdelingen er fortsat god og værdifuld. Vi arbejder sammen både om det sportslige og det sociale og pt. er en stor gruppe i gang med at arrangere en tur til Holland for ca. 150 børn og unge/piger og drenge fra ØFC.

Af nævneværdige højdepunkter i året 2016 er:

 • Årligt skolestævne med 300 deltagere i april. Som vanligt en god dag, hvor mange nye pigespillere finder vej til klubben efterfølgende.
 • Mange piger har været ude at rejse: Barcelona, Berlin, Vildbjerg, Kalundborg, Odense….
 • ØFCs Pigeafdeling er ”verdensberømt i Danmark” via DBUs projekt ”Pigernes Stemme” hvor 3 ØFC-piger blev udvalgt til at deltage i en workshop ”Women Deliver”, hvor de bla. fik lejlighed til at møde Kronprinsesse Mary.
 • Pigerne fik også senere på året mulighed for at deltage i et stævne, hvor de bla. skulle spille fodbold mod Helle Thorning.
  Pigerne gik hele vejen og vandt stævnet, som mest handlede om æren, for præmien var ikke noget at skrive hjem om
 • Initieret af ØFC og Virum Boldklub, fik vi motiveret DBU til at lave en såkaldt ungtræner-uddannelse. En uddannelse som retter sig mod de 13-15 årige der har sit allerførste trænerjob. Det er blevet en succes og DBU forventer at uddanne et stort antal unge igen i 2017.
 • I 2016 har vi fortsat vores tilbud om specifiktræning som mange piger vælger at gøre brug af
 • Via DBU har vi været med i endnu en undersøgelse med en forsker fra Københavns Universitet omkring idrætsvaner for unge.
 • Vi har en meget velfungerende ordning med Estatemæglerne i Stenløse, som vi deler flyers ud for hver eneste uge. Dette giver os en god indtægt pengene bliver hovedsageligt anvendt til ture og sociale arrangementer.

 

Det været et godt og begivenhedsrigt år for børn og unge i ØFC, selvom jeg synes vi skal kæmpe meget om kundernes gunst. Der er mange gode tilbud i byen og børnene og deres forældre er meget kvalitetsbevidste og går derhen hvor tingene fungerer. Og det gør det heldigvis i mange foreninger, så vi må hele tiden sørge for at være med på beatet og have en mega attraktivt tilbud som til en vis grad også er ”professionelt”. Det er der mange af vores kunder – og især kundernes forældre – der forventer af os.

Vi må forsøge at leve op til det så godt som vi overhovedet kan.

Lad mig til slut bringe en tak til vores sponsorer og skattede samarbejdspartnere, frivillige ledere, trænere og engagerede forældre for deres opbakning til at vi fortsat kan have et attraktivt fritidstilbud for piger i ØFC.

   Beretningen tages til efterretning.

 

   Oldboys/veteran afdelingen beretning v. Niels Skotte:

I OB-afd går dagene sin stille gang.

Vi har 6 hold, fordelt på 1 OB-hold, 1 veteranhold, 3 superveteranhold samt en Grandsuperveteranhold.

Afdelingen kører fornuftigt og medlemstallet er stabilt omkring de 100, heraf 80 aktive og 20 passive.

Der er lidt afgang i ny og næ, men også nye spillere finder vej til ØFC, enten via naboer der hiver en mand op af sofaen og får ham med til bold, eller via tilflyttere til kommunen, som oftest finder os på Nettet.

Beretningen tages til efterretning.

 

 

   Senior afdelingen beretning v. Niels Skotte:

Herre 1

Foråret 2016

Vi begyndte året - efter oprykning til Serie 2 - med det mål, at vi skulle rykke op i serie 1 når turneringen sluttede i juni måned.

Det så fornuftigt ud efter de 3 første kampe mod hhv. Frederiksværk, Allerød og Frem-Hellebæk: 5 points.

Så skulle vi møde Dalby – som til sidst endte med at rykke ned – på udebane. En rigtig ”bøvekamp”, der endte 2-2. Derefter en sejr, så uafgjort, en sejr, så uafgjort, hvilket betød at vi lå på 3. pladsen – en ikke oprykkerplads – i lang tid. Frem-Hellebæk og Albertslund lå på de 2 første pladser.

Det så ikke for opløftende ud – som kampprogrammet skred frem uge efter uge – sagde krystalkuglen en 3. plads til ØFC.

Albertslund og Snekkersten spillede i deres indbyrdes kamp uafgjort, men protester og genprotester blev nedlagt. Mens disse blev behandlet i unionen, gav Albertslund os en julegave. De blev smasket af Frederiksværk med 4-0 i deres iflg. programmet næstsidste kamp. Det gav os blod på tanden, og vi sluttede sæsonen af med 3 sejre på 8-2, 5-2 og 8-1.

Så var den oprykning sikret.

En 2. plads med 7 sejre, 4 uafgjorte og 0 nederlag i 11 kampe. 25 points og en målscore på 42-14.

Efteråret 2016/foråret 2017

Serie 1, Pulje 1.

Efter halvdelen af sæsonen ligger vi ok til. Vi kunne have ligget nr.1, men efter et ærgerligt nederlag i sidste kamp mod Fredensborg, ligger vi nu nr. 6 – 3 points efter nr. 1, men stadig med målsætningen om at rykke op. Der skal slides i det, og de ”sikre” kampe SKAL vindes, og dem på ”vippen” må gerne falde ud til vores fordel. Så bør det kunne lade sig gøre.

Herre 2

Foråret 2016

Efter overlevelse i Serie 3 i 2015, var det med samme målsætning vi gik ind i foråret 2016 – overlevelse.

Med en forholdsvis smal seniortrup, var det ofte med hjælp fra et par old-boys spillere, at der kunne stilles hold.

Senior 2 lå også konstant i den tunge ende af rækken, men med en god slutspurt fik vi hevet de nødvendige points hjem på kontoen, og sikrede endnu en sæson i serie 3. Men kun med nød og næppe.

Samme points – 13 efter 11 kampe – som Lynge-Uggeløse – men med 2 mål bedre på scoren.

En 9. plads med 4 sejre, 1 uafgjort og 6 nederlag i 11 kampe. 13 points og en målscore på 18-28.

Efteråret 2016/foråret 2017

Her ser det noget værre ud. Efter 12 kampe, 3 sejre og 9 nederlag. Her skal der kæmpes for at realisere målsætningen, nemlig overlevelse i rækken.

 

Dame 1

Foråret 2016

Dame 1 lagde ud i Kvinde Sjællandsserien med brask og bram. 2 kampe, 6 points og en målscore på 13-3.

Så må vi nok erkende at luften gik ud af ballonen. Udbyttet af de næste 3 kampe blev 1 point og en målscore på 7-11. Så lå vi og rodede midt i rækken og der forblev vi sæsonen ud.

Resultat:

En 8. plads med 4 sejre, 1 uafgjort og 5 nederlag i 10 kampe. 13 points og en målscore på 27-21.

Efteråret 2016

Igen en lidt svingende sæson, men med et godkendt resultat.

Efter et par kedelige startkampe, kom vi i gang med 3 sejre på stribe. Derefter blev det 2 1-målsnederlag, så en sejr og derefter igen 2 kampe med 1-målsnederlag.

Noget ærgerlige resultater, der fører til et resultat på:

En 2. plads med 5 sejre, 1 uafgjorte og 5 nederlag i 11 kampe. 16 points og en målscore på 36-26.

Foråret 2017

Dame 1 fortsætter i Kvinde Sjællandsserien

Dame 2

Efteråret 2016

Efter oprykning af et antal unge piger til senior, var det muligt at få gang i et Damesenior 2 i Kvindeserie 2, Pulje 1.

De lagde hårdt fra land og efter 6 kampe kom det første – og eneste spillemæssige nederlag – i den sæson.

Desværre var der også 2 kampe, hvor Dame 2 ikke kunne stille hold.

Resultat:

En 1. plads med 7 sejre, 0 uafgjort og 3 nederlag i 10 kampe. 21 points og en målscore på 39-14.

Foråret 2017

Dame 2 fortsætter i Kvindeserie 2

U19 Drenge

Foråret 2016

Der var store forventninger til U19 efter den flotte indsats i efteråret 2015.

De lagde også skarpt fra land med 4 sejre i 4 kampe og en målscore på 22-2.

Sådan fortsatte det sæsonen ud, og vi sluttede på en overlegen 1. plads 4 points foran nr. 2.

Resultat:

En 8. plads med 9 sejre, 1 uafgjort og 0 nederlag i 10 kampe. 28 points og en målscore på 41-8.

Efteråret 2016

Efter denne flotte præstation, blev drengene rykket op i U-19 Drenge Mester – og her fik vi en på ”opleveren”.

Samtidig med en stor afgang fra truppen i sommerens løb, blev det ganske enkelt for stor en mundfuld for de unge mænd, at klare denne opgave.

Resultat:

En 13. plads med 1 sejre, 0 uafgjort og 11 nederlag i 12 kampe. 3 points og en målscore på 17-48.

Desværre er der ikke drenge til at stille et U19 i foråret 2017.

           

 

Personligt

Efter lange overvejelser valgte jeg at trække mig som seniorformand i eftersommeren 2016.

Årsagen var arbejdsrelateret og jeg følte ikke, jeg kunne give spillerne, afdelingen og klubben, det man kan forvente af en formand. Jimmy overtog rollen som formand med mig som back-up.

Min arbejdssituation har ændret sig radikalt, hvorfor jeg føler, at der er tid og plads til at give formandsrollen en ny chance.

Beretningen tages til efterretning.

 

  Forældreklubbens beretning v. Flemming Wiil-Andersen:

 

 1. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassernes beretning v. Lars Søndergaard:

Årsregnskab for 2016

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 19.064,- kr. samt en egenkapital på kr. 371.572,- kr.

Regnskabet blev godkendt.

 

 1. Kontingent fastlæggelse
  Der blev fremlagt et forslag om uændret kontingent:
 2. U6: 600 kr. forår og efterårskontingent
 3. U7 – U8: 700 kr. forår og efterårskontingent
 4. U9 – U10: 750 kr. forår og efterårskontingent
 5. U11 – U15: 800 kr. forår og efterårskontingent
 6. U16 – U19: 900 kr. forår og efterårskontingent
 7. OB/Vet: 775 kr. forår og efterårskontingent
 8. Senior: 900 kr. forår og efterårskontingent
 9. Senior 8-mands: 775 kr. forår og efterårskontingent
 10. Passive: 350 kr. pr. hele år

  Forslaget blev godkendt.

Der opkræves pt. på alle kontingentopkrævninger for aktive medlemmer et cafe gebyr på 10,- kr. og jubilæums gebyr 10,- kr. halvårligt.

 

 1. Indkomne forslag
  Bestyrelsen har ikke modtaget nogen indkomne forslag.

 

 1. Valg af formand, næstformand, kasserer.
  - Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer.

Valg af næstformand og kasserer:
Michael Hansen blev genvalgt som næstformand og Bibi Underlien blev genvalgt til kasserer.

 

 1. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter. Valget gælder for 1 år
  Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter:

Søren Larsen blev valgt.

 

 1. Valg af ungdoms-, dame/pige-, oldboys- og forældreklub-udvalg.
  - Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valget gælder for 1 år

Drenge - Ungdomsafdelingen indstiller:
Bibi Underlien
Kenneth Nielsen
Jacob Mortensen
Ann-Karina Nørskov
Michael Lindegaard
Michael Vejle
Henrik Gregersen
Morten Preisler
Peter Graa

Som blev valgt.

 

Pigeafdelingen indstiller: (Herunder TEAM Egedal Piger)
Henriette Hansen 
Claus Bergh
Andreas Bakbøl
Rikke Bork
Jimmy Quitzau
Betina Hammelev

Som blev valgt.

 

Oldboys-veteran afdelingen indstiller:
Niels Skotte
Claus Hansen
Anders Bach-Sørensen
Ole Kjeldgaard
Henrik Rasmussen
Flemming Wiil Andersen
Poul Møller
Benny Pedersen
Stig Hansen
Per Weile

Som blev valgt.

 

Senior afdelingen indstiller:
Lars Søndergaard
Michael Hansen
Jimmy Bernard
Niels Skotte
Line Wiil-Andersen
Frederik Arentzen
Andreas Jensen
Rasmus Land

Som blev valgt.

 

Forældreklubben indstiller:
Flemming Wiil-Andersen (formand)
Mariann Knudsen
Renè Hanelius (kasserer)
Torben Wenzel
Helle Günzel
Flemming Larsen
Heidi Larsen
Lene Gustavsen
Charlotte Mosegaard
Mette Harder

Som blev valgt. 1. Valg af evt. øvrige udvalg. Valget gælder for 1 år.

Jubilæums Udvalget:

Birger Lauridtsen
Lars Larsen
Jimmy Bernard
Søren Larsen

 

Events Udvalg:
Jimmy Bernard
Flemming Wiil-Andersen
Henriette Hansen
Bibi Underlien
Nicklas Hansen

 

 1. Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 1 år.
  Der blev forslået og valgt:

Kurt Glud
Lars Søndergaard

 

 1. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
  Carsten Larsen

Blev forslået og valgt.

 

 1. Eventuelt

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

 

 

 

 

Dato:                                                                                                            Dato:

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_______________________________________               _________________________________________

Ole Hansen                                                                                                Pia Dalgaard

Dirigent                                                                                                       Referent

Luk