Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2013

Ordinær generalforsamling afholdt 27.2.2013 for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af ordinær general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Ole Hansen

Antal stemme berettiget: 24

1. Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

2. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Ole Hansen – blev enstemmigt valgt.

3. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Niels Skotte og John Hoppe Hansen – blev enstemmigt valgt.

Dirigent Ole Hansen takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved generalforsamlingen.

4. Formandens beretning v. Jimmy Bernard

Velkommen til ØFC’s 95’styvende generalforsamling

Formanden  Jimmy Bernard aflægger bestyrelsens beretning:

Jeg skal desværre igen i år indlede vor beretning med noget af det som er en pligt men ikke af lyst nemlig ØFC’ere som ikke mere er i blandt os.

Hans Christian Rasmussen ( kendt som Brugs Hans ) Født  Juni 1950

Fik fred 10 december 2012 efter kort tids sygdom 62 år gammel

Hans var et meget aktivt medlem op gennem 70-80 og 90erne i Senior afd. mm, og havde flere tillidsposter i klubben gennem årene.

Per Jensen fra Holgers Fodboldskole = SVET6.

Per har igennem de sidste 20 år været medlem af ØFC af flere omgange. Per var en god og hurtig højre fløj, med en god sans for spillet. Per var ligeledes kendt som en god kammerat og altid i godt humør.

For et par år siden fik Per konstateret en uhelbredelig sygdom, hvorfor han ændrede medlemskab fra at være aktiv til kun at komme en gang imellem og enten deltage det han kunne eller bare kigge på.

I foråret 2012 meldte Per helt fra på holdet, blev indlagt på Rigshospitalet i starten af juli 2012 og gik til de ”evige boldbaner” midt i august. Per blev 64 år.

Poul Erik Feveile fra Holgers Fodboldskole = SVET6.

Poul Erik Feveile døde 28. november 2012, efter en forværring af længere tids sygdomme.

Poul Erik var gennem mange år tilknyttet Ølstykke Fodboldklub.

Det startede med at han, som forældre til en søn, som spillede lilleput, stod sammen med andre forældre og sparkede i græsset, og synes at det kunne de gøre meget bedre selv.

Poul Erik var derfor med til at starte Holgers Fodboldskole tilbage i 1985. Frem til år 2002 var han aktiv fodboldspiller på holdet, hvor han med sit venstre ben lavede mange fikse detaljer.

Efter hans aktive fodboldkarriere var han blandt supporterne samt sponsor for holdet.  

Poul Erik blev 64 år gammel.

Henrik Brøgger Andersen fra Pige afdelingen er død den torsdag den 21 februar.

Henrik har været en meget aktiv træner/leder/dommer i ØFC siden ham og Michael Sørensen startede i dame-pigeafdelingen med at træne minipiger i år 2000.

Det hold piger de startede med har de ført op til at være stammen i vores damesenior i dag og Henrik sluttede først som træner efter at have trænet damesenior 2 i et år. Siden har han hjulpet med til at formulere og lægge linjen for træning i pigeafdelingen og har været aktiv omkring team Egedal piger sammen med Jan og Michael.

Henrik har derfor gennem et årti været en stor og skattet del af Ølstykke FC`s pigeafdeling, hvor han vil blive stærkt savnet.

Æret været deres minde.

Jeg skal bede forsamlingen rejse sig og lade vor tanker gå til dem og deres efterladte. – 1minuts stilhed.

Tak!

 

Væsentlige ting i bestyrelsen i 2012

 

Vi havde planlagt 7 bestyrelsesmøder for resten af kalender året 2012.

D. 26/4 havde vi det første møde hvor de nye udvalgsmedlemmer blev budt velkomne. Michael Hansen og jeg fremlage en plan for cafe driften, grundet det tidligere års enorme lønforbrug.

D.26/6 Blev OB afdelingens overskud overbragt og kassereren takkede mange gange på foreningens vegne.

Så kom sommeren og en opsigelse fra vor Forretningsfører Miriam Kisum!!

Det medførte at de planlagte bestyrelsesmøder blev afløst af talrige ad-hoc møder og her står jeg så som en stolt formand!!! For alle i bestyrelsen tog del i det KÆMPE oprydningsarbejde som blev gjort i efteråret. De hundredvis af timer som blev lagt har gjort at vi står med en medlemsliste som er renset for gamle sager og samtidig en oprydning på kontoret og i diverse skabe. Låse systemet er der også kommet meget bedre styr på.

Vor Kasserer, n-formand og jeg brugte en del tid på ansættelses samtaler og CV’er som medførte at 5 personer kom til samtale, vi blev dog enstemmigt enige om Pia Dalgaard som er startet d.7. januar 2013 på 20 timer om ugen. Vi håber at i, ligesom vi vil tage godt i mod Pia. Pia skal varetage de arbejdsopgaver som er beskrevet i hendes arbejdsbeskrivelse. Det er primært administrative opgaver samt den koordinerende rolle i forhold til vore samarbejdspartere.

N-formand Michael Hansen og jeg har også brugt en del tid SC Egedal som jo er vores barn(Senior afd.) sammen med Stenløse Boldklub. For en god ordens skyld er det vigtigt at nævne at bestyrelsen bakker 100 % op om SC Egedal, men forholder sig overvågen til det som foregår og at vi i det nye budget har afsat midler til SC Egedal.

Det var en kort gennemgang af året 2012.

Tak til forældreklubben, murstens-lauget, ØFV, som gav et tilskud på kr. 30.000,00 i 2012 samt kontoret og en stor tak de øvrige bestyrelses-medlemmer for et fantastisk samarbejde i 2012.

ØFC Længe leve!

Formand f/ØFC af 1918

Efter formandens beretning var der ingen kommentar og beretningen blev godkendt.

 

5. Afdelingsudvalgene aflægger beretning

Ungdomsafdelingens beretning v. Kasper Nemeth/Bibi Underlien:

Det forgangne år har budt på meget nyt - i flere henseender…

Starter vi med det vigtigste – som er vores medlemmer og trænere – er vi nu 431 medlemmer fordelt på årgangene U5 – U19 og 44 trænere/ledere fordelt på årgangene U5 – U15.

Det giver et samlet fald på 45 medlemmer ift. sidste år.

Vi har i enkelte årgange haft en del ændringer, dels grundet trænerskifte, dels grundet den ændrede strategi i UA. Det har betydet, at vi har et par tyndt besatte årgange spillermæssigt , men generelt ser vi heldigvis fremgang i medlemsantallet igen.

Vi har også – ligesom alle andre afdelinger i Ølstykke FC – været igennem en større gennemgang og oprydning i vores medlemsdatabase.

Vi søgte i 2012 om at få T-licens fra DBU, men fik desværre afslag. Vi har efterfølgende haft et konstruktivt opfølgningsmøde med DBU, og vi er rigtig godt på vej – både med henblik på spillere, resultater og omgivelser.

En af begrundelserne for afslaget, var alle de nye tiltag vi har sat i gang. Det er nogle rigtig gode tiltag, som DBU modtog positivt, men de vil gerne se tiltagene i gang over en længere periode. Vi arbejder videre med projekterne og søger om T-licens igen i marts 2013.

Et af de større projekter som UA satte i gang i 2012 er Talentcenter Egedal.

Talentcenteret er et ekstra tilbud til de drenge der kan ”lige det mere” end resten. For at bibeholde drengene i Ølstykke FC så længe som muligt, var det nødvendigt, at give dem et udvidet træningstilbud, for at de ikke søger udfordringen i de omkringliggende klubber.

Vi har satset en del på Talentcenteret – såvel tid som penge.

Vi har ansat nogle kvalificerede trænere og de har ekstra træningspas i form af specifiktræning.

Det har i store træk været en succes – dog med enkelte udfordringer undervejs.

Især vores U15, som vi sender videre til Team Egedal til sommer er en stor succes. De har virkeligt formået at flytte sig og tiltrække nye spillere.

Det har været vores første år med Talentcenter Egedal, og vi er på mange områder blevet klogere på hvad der fungerer – og hvor er der plads til forbedring.

Til sommer overgår U12 til Talentcenteret – det er den første årgang der får fuldt udbytte af projektet, hvor de nuværende årgange er kastet lidt mere ud i det – så vi glæder os til at se hvad det kan blive til J

Et andet projekt der har været med i planerne over længere tid er vores koordinatorer.

Peter Graa har i 2012 fungeret som koordinator for de mindste årgange (U5-U7) men er stoppet ved udgangen af december 2012. Peter er stadig med inde over vores U14 drenge.

Som ny koordinator for U5 –U7 er Thomas Heede Arndt startet. Thomas har udover de mindste også drengene i U11.

Vores koordinatorer er et led i en langsigtet plan om at have ”En rød tråd” i vores træning i alle årgange.

De næste koordinatorer starter 1. marts for hhv. U8 + U9 og for U10 + U11.

Fra U12 og op er vores Talentcenterchef Palle Veje inde over årgangene.

F.eks. dette tiltag med vores koordinatorer er nu blevet muligt for os i UA.

Vi har igennem længere tid manglet hjælpende hænder, og det har været med til at begrænse os i at få vores ideer ført ud som en del af hverdagen.

I efteråret fik vi så lige pludselig en masse nye ansigter i UA.

Så fra at være 5 (hvoraf 1 stoppede i september) er vi nu 9 – rigtig dejligt!

Igen i 2012 afholdte vi DBU Fodboldskole hvor 210 piger og drenge deltog og sammen med trænerne havde de en fantastisk uge.

Vi har også tidligere haft ”tradition” for at afholde DBU Mikrofodboldskole.

Det fravalgte vi i 2012, for i stedet at prøve afholdelse af ”Ud af Pomfritten”, som er et samarbejde med byens SFO´er – både børn og personale.

Det er mere fodboldleg end fodbold, da det skal være for alle børnene i SFO´en – ikke kun de fodboldglade.

Det var en succes – og børnene hyggede sig.

Vi har dog alligevel valgt ikke at afholde ”Ud af Pomfritten” i 2013, da det i så fald ville falde lige oven i den årlige SFO fodbold, med kun et par dages mellemrum, så Ølstykke FC afholder igen DBU Mikrofodboldskole – salget hertil startede i går, og der var udsolgt på ½ time!

Omkring Team Egedal….

I foråret 2012 blev det besluttet, at administrationen skulle være i moderklubberne på skift – et år ad gangen.

Det har medført, at administrationen nu ligger i Stenløse, og har gjort det siden 1. Juli 2012, hvor den før lå i Ølstykke FC.

Michael Hansen valgte i 2012 at træde ud af Styregruppen, og Søren Larsen er nu vores repræsentant i Styregruppen.

Vi arbejder fortsat på, at få endnu en repræsentant med, så hver klub har 2 repræsentanter.

Ungdomsafdelingen er under konstant forandring.

Vi arbejder hele tiden på, at drengene får de bedste trænings- og udviklingsmuligheder – for såvel talentspilleren som breddespilleren.

Vi glæder os til endnu et år med nye spændende tiltag!

 

Der var spørgsmål til UA

 

Spørgsmål: Hvad betyder T-licens ?

Svar Bibi: Det betyder at klubben har ret til at spille i mesterrækken. Det er kun udvalgte klubber som kan få T-licens, der stilles store krav fra DBU om hvordan klubben fungerer.

T-licens gælder for 1 år af gangen og man få tilskud fra DBU på 2 x 20.000,- kr.

 

Spørgsmål: Futsal er det noget vi satser på her i klubben ?

Svar Bibi: Vi vil satse meget på futsal, bl.a. ved at træne meget indendørs. Men det er mest i de små årgange vi er gået i gang.

 

Beretningen tages til efterretning med applaus.

 

 

 

SC Egedal’s beretning v. Peter Nørris Dalsgaard:
Beretning fra SCE til årsregnskab 2012 Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Af ØFC repræsentant i SC Egedal Bestyrelsen, Peter Nørris Dalsgaard

Det går godt i SCE i fusionen imellem ØFC & SB seniorafdelinger, hvis man ser bort fra at 1.holdet rykkede ned fra 2.div. øst i sommer 2012 og nu spiller i DS kreds 2. Vi kan dog glæde os over de over 150 medlemmer og at vores dame afd. gør det godt. Socialt fungere det også godt i SCE og der er en god stemning i hele klubben, dog hviler der et stort arbejdspres på bestyrelsen fordi der mangler hænder til at løse opgaverne.

Nedrykningen fulgte efter en tæt kamp hvor 1.holdet desværre blev ramt af centrale spilleres skader på kritiske tidspunkter og det var bl.a. Medvirkende til nedrykningen og ikke at for glemme at 2.div. øst var særlig stærk i denne sæson og at det derfor krævede ekstra point at overleve.

Bestyrelsen arbejder godt sammen og vi har styr på budgettet, der har dog været 4 forhold som har haft indflydelse på at vores resultat for sæson 1 2011 /2012 afveg fra budgettet.

Vi forsøgte at styrke truppen med nye spillere i sæsonen hvilket medførte ekstra omkostninger, vi måtte købe nye rekvisitter fordi en del af de gamle forsvandt i sommeren 2011 ved fusionen og vi har ramt forkert på vores budget over entreindtægten til 1.holdets kampe. Vi har også en udfordring med at få forfaldne kontingenter i kassen og dette vil fremadrettet betyde at hold bliver trukket hvis ikke kontingenterne bliver betalt. Vi har tilpasset omkostningerne løbende og kommer ud med et lille plus i kraft af tilskud fra moderklubberne samt ØFV som er vi er meget glade for.

Moderklubbernes generalforsamlinger har besluttet at yde tilskud til SCE, det er vi glade for og vi arbejder på at finde en løsning så moderklubbernes medlemmer kan se gratis fodbold på bane 1 som en modydelse til disse tilskud.

Vi går et spændende forår i møde hvor 1.holdet ligger godt placeret for mulighed for en oprykning til 2.division igen, vi håber derfor at SCE medlemmer samt moderklubbernes medlemmer vil komme på stadion og støtte os i de bestræbelser.

Vi takker alle for opbakningen til SC Egedal og håber vi ses på stadion til vores kampe.

Beretningen tages til efterretning.

 

 

Oldboys/veteran afdelingen beretning v. Benny Pedersen:

2012 var igen et rigtig godt år for OB / Vet afd. i ØFC, og det til trods for at Medlemstallet Ved årsskiftet  2012 / 2013  er dalet  til 120 aktive  medlemmer mod 150  medlemmer sidste år, og  47 Passive hvoraf   21  passive  medlemmer  er tilknyttet holdene i

afdelingen,,  Nu  fordelt  på  8  hold, !!  (alle  8 hold,- er  11 mands  & ingen 7 mands  pt. )

og det til trods, er Vi stadig en af Danmarks største OB / Vet afdeling! målt i antal medlemmer.

Holdene er i  2013 fordelt på  :

1 old-boys             11 mands  hold        i SBU  RK  2                                         

2  veteran              11 mands  hold    1  i SBU  RK  2   &   1, i OBS 49  M

4  S-veteran           11 mands  hold       i  OBS 49   M-A-A-A rk,  

1  Gran S-veteran + 54   11 mands  hold       i  OBS 49   M

Dvs,    2  af holdene  spiller under  SBU,,,   og  6  af holdene  spiller under  OBS 49

 

Resultater:  fra  sommer  2012,:

SBU: oldboys: RK 2. blev placeret midt i rækken, både forår & efterår   og ude af pokal, (Claus Hansen)

 veteran 1: RK 2. blev placeret midt i rækken, både forår & efterår  og ude af pokal (Ole Kjeldgård )

OBS 49:  Veteran 2 slutter, på en flot  3 plads ( 7)  Mester rækken , lige  uden for præmie rækken, og røg ud af  Pokal turn., ( Anders Bach )

 S-vet  1 slutter på en flot  4  plads i Mester rk , (11)  også uden for præmierækken   og røg ud af pokal turn, (Esben Bregninge)

 S-vet  2  slutter som nr,  4  i række A,   (9) (Jan Lorentzen)

S-vet 3 slutter på en 7 plads rk A , (Niels Skotte)

S-vet  4 slutter  På en flot  2, plads i rk B   (8)  (Flemming Wiel  & Henrik rasmussen)

Får pokal  ,  500,-kr  og rykker op i  rk A

S-vet  5  slutter som nr,  6  i rk C  (8)  (Nis Johansen) (Holdet opløses ved årets udgang) og

Spillerne er blevet placeret på de øvrige hold

Gran-S-vet  + 54   bliver igen flot nr., 1  i  Mester rk  (12)  Får  pokal og 1000,- kr.  men ude af Pokalen (Poul Møller)

 Vinter tur., a`1976
Det er Stenløse og Ganløse som laver Vinterturnering a`1976,  de næste 3 år, I denne vinter  spiller pt.  8 hold, 2 vet, &  6  S-vet, hold,  som afvikles på vores Kunstgræsbaner  og udover denne vinterturnering , deltager  alle afd, Hold i vores egen Græstedgaard Cup 

Vort store arbejde i Afdelingen, med medlemsregistrering, Restance oprydning, ind og udmeldinger, Har fortsat vores store bevågenhed, i afdelingen, og er dd, 100% opdateret

Nedgangen i medlemstal  skyldes først og fremmest , aldersrelaterede  skader ,,,,  som tidl, nævnt har Vi mistet  4 medlemmer i en alder af  kun

62-64 år  og i januar 13 mistede vi den legendariske  Holger””  fra det første forældre hold i ØFC også kaldet Holgers fodboldskole``

Afdelingens årlige afslutningsfest, afholdes i år Fredag  5  April  kl, 1900 i klubhuset, en stadig større susse`med tæt på 50 % deltagelse af afd,s medlemmer, til spisning, præmieuddeling, sang og lotteri, mm.  (sidste år var Vi småt 60 deltagere)

Tilslut vil Jeg gerne takke, Søren og forældreforeningen , og Bestyrelsen  for et godt samarbejde i det forgangne år,  tak.

Beretningen tages til efterretning.

 

 

Pigeafdelingen U6 til U13, samt Old Girls beretning v. Henriette Hansen:
Pigeafdelingen fra U6 til U13 samt Old Girls har i det forgangne år talt ca. 130 medlemmer i snit.

Denne beretning indeholder ikke så meget om de enkelte hold og holdenes resultater, men snarere om al det der ligger ud over de ”normale” gøremål med træning, turnering og stævner. Men forsamlingen bør ikke være i tvivl om, at vi til stadighed arbejder med, at det træningstilbud piger fra U6 til U13 får i ØFC, har en kvalitet, vi kan stå inde for. Dette gælder både for den mest rutinerede for de nyligt ankomne. Parallelt hermed, har vi konstant opmærksomhed på, at ØFC er et rart sted at være, hvor pigerne kan få nye venner og gode sociale oplevelser.

Siden sidste generalforsamling og siden den mere formelle adskillelse af Pige-Børnefodbold i ØFC (6-13 år) og Team Egedal piger (14-18 år), har vi intensiveret arbejdet med at få bygget en bæredygtig organisation op omkring U6-U13 Piger, samt Old Girls.

Vi erkendte hurtigt, at vi måtte have forældrenes engagement og opbakning for at lave en ny organisation.

Således havde vi i foreslået DBU i slutningen af 2011 at lave et nyt koncept for forældremøder, der i højere grad skulle matche forældrenes interesser og kompetencer, med de opgaver vi har i en fodboldklub. På foranledning af ØFC, blev der lavet et pilotforsøg i DBU-regi og der blev af afholdt forældremøder i februar og marts 2012 i ØFC, faciliteret af konsulenter fra DBU. Forud for møderne, var der blevet lavet ”jobbeskrivelser” for de ”jobs” vi gerne ville have besat. Forældrene tog virkelig godt imod og samlet set, blev der rekrutteret 25 forældre til både små og større opgaver i klubben. Og når vi kigger tilbage på året der er gået, har vi fået etableret et Pigeudvalg med gode ressourcepersoner og de allerfleste af de ideer og planer vi havde lagt ud til forældrene at arrangere, er blevet gennemført.

Af nævneværdige højdepunkter i året 2012 er:

-  Årligt skolestævne med 300 deltagere i marts. Pigeafdelingens vigtigste rekrutteringsdag.

-  Fælles træningslejr med Sundby Boldklub med overnatning i Ølstykkehallen i foråret

-  Deltagelse i store ture så som Vildbjerg Cup og Danmarks Bedste Pige Fodbold Træningslejr i Hørsholm

-  Overgang til rene årgange i pigerækkerne efter sommerferien 2012, hvor ØFC Piger - i kraft af sin størrelse - kan præstere minimum 2 turneringshold i hver årgang.

-  Nyt initiativ fra forældrehjælpere: Kick-off ved sæsonstart med sodavand og pølser i klubhuset – 100 deltagere. God måde at starte sæsonen på!

-  6 nye sponsorer i Pigeafdelingen: Håndværkshjælpen (Store Rørbæk), Bohringer Ingenheim (International), HH Malerservice (Ølstykke), De Grønne Smølfer (Ølstykke), Defin VVS (Stenløse), OneOffice (Stenløse). Sammen har de givet en overordentlig god støtte til indkøb af nyt tøj til pigerne. TAK!

-  Et legat fra FOGs fond på 5000 kr.

-  Udvælgelse af ØFC U6-U9 piger til test af spilleformer hos DBU. En halv dag på banerne ved Fodboldens Hus, hvor spilleformer for de yngste blev afprøvet, med henblik på analyse og implementering af nye spilleformer

-  Forældrearrangeret Five-a-side stævne som afslutning på sæsonen, med efterfølgende hygge i klubhuset – 50 deltagere.

-  DBU udvælger i november ØFC U7-U9 piger, forældre, trænere og undertegnede til interview om hvorfor det er sjovt at spille fodbold og hvorfor man skal begynde at spille fodbold i en tidlig alder.  Klippene fra ØFC skal indgå i en samlet ”reklamespot” for kvindefodbold frem mod 2020. I DBU’s oplæg til Vision 2020 er det DBU’s ambition, at vi skal blive dobbelt så mange spillere på landsplan (pt. 75000).

-  Vi har intensiveret af pigeafdelingens rekruttering og fastholdelse af unge trænere og ledere (13-18 år). Således tilstræbes det, at de unge får sparring, ligesom flere af dem har deltaget i kurser for unge ledere arrangeret af DBU (vi motiverede DBU Sjælland til at lave en ung leder uddannelse og det gjorde de. ØFC har 4 unge trænere der har gennemført den uddannelse)

-  Introduktion og gennemførelse af træner-samtaler, som har vist sig at være et godt redskab til at følge op på dagligdagen på træningsbanerne og til at kunne planlægge kommende sæson. Man får større kendskab til hvad trænerne kan og vil bidrage med. Trænersamtaler har netop været afholdt for anden gang.

-  Pigeafdelingen tovholder på afviklingen af dette års Egedals mesterskab for hele kommunen.

-   Vi har taget hul på planerne om at lave specifik-træning for piger i alderen 8-10 år og 11-13 år.

-  ØFC Piger er udvalgt til at indgå i en sparringsgruppe omkring et mobbe-projekt som gennemføres af DBU og Red Barnet (mobning i fritidslivet)

-  Henriette Hansen (Henry) er blevet medlem af DBU Sjællands Børneudvalg

-  Sidst, men ikke mindst: Pigeafdelingens ældste spillere: ØFC har fortsat et Old Girls hold, som med jævne mellemrum har lidt skavanker der gør, at vi hele tiden forsøger at rekruttere nye spillere. Ligesom i 2012 er der også i 2013 attraktivt tilbud til kvinder der er +28 som vil spille bold.

-  Og som noget helt nyt, har vi i sidste indgået aftale med DBU om at afprøve konceptet ”Fodbold Fitness” i foråret. En projektgruppe bestående af to meget aktive Old Girls og Henry, skal sørge for, at dette bliver en succes og at kvinder i kommunen synes det er et attraktivt motionstilbud. For motion det er det, idet Fodbold Fitness handler mest om bevægelse snarere end turneringer og resultater. Fodbold Fitness vil sandsynligvis tiltrække et nyt ”kunde-segment” til klubben. Målgruppen er i første omgang, mødre til spillere i klubben (både piger og drenge) og promoveringen foregår via Facebook, hjemmeside og andre medier.

Alt i alt, et godt og begivenhedsrigt år for piger og kvinder i ØFC, hvor vi takker alle, dvs. sponsorer, frivillige ledere, trænere og engagerede forældre for deres opbakning til at vi fortsat kan have et attraktivt fritidstilbud til pigerne i alderen 6-13 år.

 

Team Egedal Piger beretning v. Jan Strøm:
Team Egedal Piger er et holdsamarbejde I både U16 og U18 mellem Stenløse Boldklub og Ølstykke FC og består i dag af ca. 36 U16 spillere fordelt på 2 hold og ca. 20 U18 spillere på 1 hold.

U16
U16 afdelingen består som sagt af 2 hold, hvor det ene hold spiller noget mere seriøst end det det andet. I 2012 har U16-1 spillet i Mesterrækken og U16-2 i række 1.

I sommers var U16 pigerne til Vildbjerg Cup og vandt 7 mands rækken mod B73/Slagelse.

Endnu en succes kom i hus da U-16 1 sikrede sig oprykning til 2. division med en sejr i sæsonens sidste kamp mod HSV Hillerød på 2-0, som i skrivende stund skal forsvares i 2013.

.

U16-2 spillede også en super sæson og blev flot nummer 4.

 

Trænerteamet har i 2012 bestået af Martin Faurholdt, Claus Madsen, Søren Starup Larsen og Jan Jørgensen

Stor tak til dem alle

Dame-pige afdelingens beretningen taget til efterretning.

 

Forældreklubbens beretning v. Søren Larsen:

Beretning for forældreklubben den 27-2-2013

Året 2012 startede desværre lidt skidt da vi måtte aflyse vores stævne i hallen den første weekend i januar måned da der var for få tilmeldte hold.

Vores vinter turnerings stævne som der var afviklet henover efteråret 2011 og de første måneder i 2012 blev afsluttet med et stort finale stævne den sidste weekend i marts 2012, vor vi afviklede 00 finaler og forældre klubben stillede med fuld styrke og solgte pølser sodavand og flæske stegs sandwich.

I slutningen af juni måned havde forældre klubben fornøjelsen af at afvikle FOG cup på anlægget forskellig håndværker stillede med ca. 150 kamp lystne svende der kæmpede bravt om sejrene, forældreklubben skænkede øl og vand ud i rigelige mængder og til at stille apetipen havde vi lavet aftale med Gerlev kro om at levere sparribs og kartoffelsalat og  en enkelt pølse blev der også langet over disken.

vi satte gang i tilmeldingen til vores store vinter turnering i løbet af september måned og havde store forventninger til dette men måtte snart erfarer at vi er kommet op mod en modstander der ikke er nem at konkurrer med nemlig DBU som jo har set lyset ved af afvikle en vinter turnering som der blev diskuteret meget frem og tilbage om vi skulle aflyse, men  der blev enig hed om at prøve at få så mange hold som muligt til at komme og et resultat på 65-70 hold valgte at spille med, dejligt i november hold vi stævne i hallen over en weekend og her lykkedes det at få hold tilmeldt så vi havde igen en god weekend i hallen.

Forældreklubben har fået opført et skur på fælles anlægget som vi lige mangler at få gjort færdig med fliser som vi har bevilget 17.000.- kroner til og det bliver lagt så snart frosten går af jorden

Når alt dette er sagt er der lige et lille suk eller surt opstød for det var trist at se de materialer som forældre klubben brugte 125.000.- på at indkøbe for blot et par år siden lige et smidt ind i den blå som forældreklubben købte til opbevaring at alle de nye ting, så kan man godt blive lidt ærgerlig og tænke at det kan være at vores ungdom i ØFC er en lille smule forkælet når man ikke passer på det der bliver indkøbt.

Til sidst en tak til fodbold vennerne så har givet forældreklubben deres pris i år det varmer og giver en tanke for os at noget er gjort rigtigt fra alle os frivillige der stiller op også en tak til alle der hjælper træner og holdledere og frivillige der gang på gang kommer og dømmer vores kampe,

Og en tak til personalet på stadion der giver os en super betjening både i hallen men også når vi stiller vores telte op og skal afholde diverse på anlægget.

På forældreklubbens vegne.

Søren Kongedam Larsen

 

6. Kassereren fremlægger regnskabet

Kassernes beretning v. Lars Søndergaard:

Årsregnskab for 2012

 

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 44.515,-  samt en egenkapital på kr. 316.508,-.

Kassereren besvarede fremsatte spørgsmål og regnskabet blev godkendt.

 

Kontingent fastlæggelse
Der blev fremlagt et forslag om uændret kontingent:

  1. U6: 600 kr. forår og efterårskontingent
  2. U7 – U8: 700 kr. forår og efterårskontingent
  3. U9 – U10: 750 kr. forår og efterårskontingent
  4. U11 – U15: 800 kr. forår og efterårskontingent
  5. U16 – U19: 900 kr. forår og efterårskontingent
  6. OB/Vet/OG: 775 kr. forår og efterårskontingent
  7. Passive: 300 kr. pr. hele år

    Forslaget blev godkendt.

Der opkræves pt. på alle kontingentopkrævninger for aktive medlemmer et cafe bidrag på 10 kr. halvårligt.

 

7. Indkomne forslag
Der var fremkommet et forslag:

Forslag til ændring i vedtægter så den lyder ”Stemmeret på Generalforsamlingen har medlemmer, såfremt de er fyldt 18 år, og såfremt de på Generalforsamlingen ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værge til et medlem under 18 år udøver dette medlems stemmeret med en

Stemme.”.

 

Det er efterfølgende konstateret at forslagsstiller ikke er medlem af ØFC, men at forslagsstiller har et barn i pige afdelingen. Bestyrelsen besluttet alligevel at tage forslaget op på generalforsamlingen, og det blev debatteret.

Forslag til ændring af vedtægter, skal forældre med børn uder 18 år have stemmeret?

”for” forslaget 9 personer

”imod” forslaget 16 personer.

 

Dermed faldt forslaget.

 

Bestyrelsen har dog besluttet sig for at se nærmere på forslaget.

 

 

8. Valg af formand, næstformand, kasserer.
- Lige år vælges formand og ulige år vælges næstformand og kasserer.
- Valg af SCE repræsentant hvert år.

Valg af næstformand og kasserer:
Michael Hansen blev genvalgt som næstformand.
Lars Søndergaard blev genvalgt som kasserer.

Valg af SCE repræsentant:
Sten Toft blev forslået og valgt.

Enkelte medlemmer på generalforsamlingen - gjorde opmærksom på, at ”moderklubberne skulle vælge 2 hver repræsentanter til SC Egedal’s bestyrelse hvoraf den ”ene” skulle være medlem af moderklubbens bestyrelse”.

Jf. vedtægter vælges en på generalforsamlingen som er medlem af ØFC’s bestyrelsen og en udpeges af ØFC bestyrelsen.

Jimmy Bernard henviste til SC Egedal og ØFC’s vedtægter, hvor ovenstående står beskrevet.

 

9. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter. Valget gælder for 1 år
Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalget repræsentanter:

Søren Larsen blev valgt.

 

10. Valg af ungdoms-,  dame/pige-, oldboys- og forældreklub-udvalg.
- Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højst 20 medlemmer. Valget gælder for 1 år

Ungdomsafdelingen indstiller:
Bibi Underlien
Peter Graa
Claus Kornø
Søren Larsen
Jan Strøm
Jakob Dietzer-Fog
Jacob Mortensen
Michael Vejle
Palle Veje
Kasper Nemeth

Som blev valgt.

Pigeafdelingen indstiller: (Herunder TEAM Egedal Piger)
Henrik Kullas
Annika Rasmussen
Jan Brændholt
Michael Madsen
Dan Wiinberg
Jesper Peülide
Henriette Hansen

Som blev valgt.

Team Egedal piger indstiller:
Jan Strøm
Michael Sørensen
John Theby

Som blev valgt.

 

Oldboys-veteran afdelingen indstiller:
Benny Pedersen
Claus Hansen
Gert Dørig
Anders Bach Sørensen
Ole Kjeldgård
Henrik Rasmussen
Per Halkier
Niels Skotte
Poul Møller

Som blev valgt.

 

 

Forældreklubben indstiller:
Flemming Wii Andersen
René Hanelius
Torben Wenzel Jensen
Lene Gustavsen
Anette Trolle Rasmussen
Charlotte Mosegaard
Marlene Hansen
Finn Bager
Flemming Larsen
Heidi Larsen
Ann-Karina Nørskov
Helle Günzel
Jimmy Bernard
Rene Kronby
Mariann Knudsen

Som blev valgt.


11. Valg af 1 suppleant til hvert udvalg. Valget gælder for 1 år.
På grund af udvalgets størrelse og sammensætning blev der ikke forslået suppleanter til udvalgene.

 

12. Valg af evt. øvrige udvalg. Valget gælder for 1 år.
Der var ingen forslag.


13. Valg af 2 revisorer. Valget gælder for 1 år.
Der blev forslået genvalg af:

Steen Lauritsen
Kurt Glud

Som blev genvalgt.

 

 

 

14. Valg af 1 revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.
Tage Svendsen

Blev forslået og valgt.

 

15. Eventuelt

Kunstbanen hvordan vedligeholder vi kunstbanen og hvad gør vi.

Kommunen salter banen og lige nu er man ved at lægge granulat på banen. Der vil blive afholdt et møde med de folk som har lavet banen, så vi kan finde ud af hvornår og hvor mange man skal salte kunststofbanen, så den ikke slår sig for meget. Klubben har undersøgt, hvad det ville koster at få udvidet kunstbanen og dette vil koste ca. 3,5 millioner.

 

Der skal også gøres mere ved drænet på græsbanerne.

 

Fodbold vennerne roser bestyrelsen for det flotte regnskab og det store stykke arbejde som det har ydet klubben i de sidste mange mdr.

Fodbold vennerne opfordre alle til at købe billetter til midsommer festen, så der kan bliver støttet op om dette store arrangement.

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

 


 

 

Luk