Menu

Referat af 2. EkstraOrdinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdt 12.06.2018
for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af den ekstraordinære general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Ole Hansen

Antal stemme berettiget: 43

 

Velkommen:

Søren Larsen byder forsamlingen velkommen.

 

 

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Ole Hansen – blev enstemmigt valgt.

 

 

  1. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

 

 

  1. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Nicklas Hansen og Birger Lauridsen – blev enstemmigt valgt.

 

Dirigent Ole Hansen takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved ekstraordinær generalforsamling, og konstaterer at generalforsamlingen - efter vedtægterne - er lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.

  

 

 

  1. Valg af formand:

Bestyrelsen foreslår Michael Hansen.
Dirigenten spørg de fremmødte om der er andre der ønsker at stille op, der var ikke andre som ønskede at stille op – de fremmødte stemte for Michael Hansen som formand, så det blev enstemmigt valgt.


5. Valg af næstformand:

Bestyrelsen foreslår Flemming Wiil-Andersen.
Dirigenten spørg de fremmødte om der er andre der ønsker at stille op, der var ikke andre som ønskede at stille op – de fremmødte stemte for Flemming Will-Andersen som næstformand, så det blev enstemmigt valgt.


  1. Valg af suppleant:

Bestyrelsen foreslår Kim Madsen.
Dirigenten spørg de fremmødte om der er andre der ønsker at stille op, der var ikke andre som ønskede at stille op – de fremmødte stemte for Kim Madsen som suppleant, så det blev enstemmigt valgt.

 

 

  1. Eventuelt:
    Der var ingen emner eller kommentar under eventuelt.

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

Luk