Menu

Referat af Ordinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2021

Ølstykke, d. 3/9 -2021

Referat af ordinær generalforsamling afholdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Ole Hansen

Antal stemmeberettigede: 35
Fremmødt: 31

Velkommen: Formand Micael Hansen bød forsamlingen velkommen

 1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Ole Hansen, som blev enstemmigt valgt

Ole Hansen takker for valget og orienterer forsamlingen om forløbet og udtrykker håbet om en god og saglig debat. Dirigenten fastslår at generalforsamling er lovligt indvarslet og dermed beslutnings dygtig jvf. vedtægterne.

 1. Valg af 2 stemmetællere

Nicklas Hansen og Mads Nordby blev valgt

 1. Formanden aflægger bestyrelsens beretning til godkendelse

Forsamlingen mindes Finn Gustavsson og Søren Christensen som gik bort i 2020.
Finn var en ildsjæl i ØFC og Ølstykke fodboldvenner og var bl.a. med i bestyrelsen for vennerne i 6 år. Finn har bl.a. været holdleder for div. ungdomshold i ØFC og medlem af forældreforeningen.

Finn var også synlig på stadion, da vi spillede i divisionerne, hvor han gik rundt og solgte lodder til kampene.
Søren havde spillet fodbold i ØFC indtil en ulykke i Afrika satte en stopper for fodbolden.

Søren var bl.a. meget aktiv hos venner, som hjælper ved open air-koncerterne og ved halfesterne.

Vi lærte i 2020 ord som, Corona – Covid-19 – SARS-Cov-2, mange nye navne men som alle var begrebet af en sygdom, en pandemi og som betød en helt ny hverdag for os alle

D.11. marts 2020 er en dato, hvor tingene tog en ny drejning og mon ikke vi alle husker denne dag ??? og det pressemøde som statsministeren holdt og Danmark lukkede ned. ….

Nedlukning, forsamlingsforbud, zoneopdeling, mundbind og andre begreber skulle vi lære og som nu var en ny præmis i hverdag i vores liv og i boldklub.

Efterfølgende med pressemøder, tolkning og med efterfølgende handlinger som havde betydning for vores hverdag og for fodboldklubben.

Faste elementer i at drive en boldklubben var også, Corona vejleder, tilskuerzoner, Corona protokol, afspritning, baneopdelinger alle elementer som var nødvendige, men som også krævede en kæmpe EKSTRA arbejdsbyrde for bestyrelsen… MEN også for jer ledere, træner og medlemmer.

Undervejs blev vi også ramt af at flere hold der måtte gå i isolation.

Plejer var sat ud af kraft.

 Når vi så tager vores optimistiske briller på kigger på hvad vi så også lærte...

 • Virtuelle mødeform
 • Virtuelle træningssessioner
 • Kommunikation via sociale medier og en ny form for fællesskab og frivillighed.

Tiltag og værktøjer som blev brugt og som nok også er kommet for at blive. Elementer som skal           
finde ind i en naturlig afbalanceret form i fremtiden?

Tænk på hvad en pandemi har gjort ved os og foreningslivet, intet var bare lige, som det plejede,
omstillingsparathed, forandringsparathed, tilpasning til nye rammer og regler.

Masser af læring som vi kan/ skal bruge fremover….

Fællesskabet: Stod sin prøve, nedlukninger, restriktioner og isolationer har gjort os mere
 opmærksomme på andre, at se andre og kunne løfte i flok. Alle elementer som vi måske ikke 
husker
i hverdagen,  …tænker så meget over?

Kæmpe tak til alle som har været med til at holde ØFC kørende:

 • Bestyrelsen, ledere og trænere
 • Vores tålmodige og ikke mindst meget loyale medlemmer

TUSINDE TAK
Der er blevet afholdt 12 fysiske bestyrelsesmøder, 4 virtuelle møder + andre ad hoc møder i relation til Covid-19, med bl.a. op- og nedlukninger.

Minivinter cup, SBU finale4, DBU Fodboldskole og andre aktiviteter kunne ikke gennemføres pga. Corona.

Vi har søgt og fået kompensation fra div. fonde og DIF. Hvilket også afspejler sig i vores driftsresultat.

Klubbens regnskab er meget tilfredsstillende.

 • Vi har et godt fundament nu set i lyset af de store udfordringer med driften i 2017/18. Det gør at vi igen, nu efter de fjernet Corona restriktioner kan begynde at tænke på at udvikle vores forening yderligere.

Nyt halbyggeri. (start 1 sep. 2021)

 • Hørringsmøder med kommunen

Besøg af SB`s oldboys og ikke mindst Nicklas Bendtler…..

 • 500 på stadion…!
 • Tak til Team Jørgen i boden for jeres flotte indsats.

Turneringshold.

 • Vi har 19 turneringshold.

Kluboffice.

 • Vi er total 630 i KlubOffice, det gælder spillere, legebold, efterskole- og dåbskontingent

Passive medlemmer.

 • Er faldende de sidste 4-5 år, i år er vi 28 passive medlemmer i klubben.

Motionshold herre/kvinder.

 • Vi har startet et nyt tiltag, et motionshold, første gang var der fremmødt 14 personer.

Fødekæde til seniorafdelingen.

 • UA-drenge har afleveret 25 medlemmer til seniorafdelingen, det er første gang i mange år, at vi har kunne lave denne fødekæde.

Pigeafdelingen.

 • Disney projektet har skabe mange nye medlemmer, tak til dem som har været med til at startet dette op.
 • Pige afdelingen er igen stigende i medlemmer.

Seniorafdelingen.

 • Nyt ungsenior hold (U19).
 • Nyt 8-mands herresenior hold?
 • Senior afdelingen er stigende i medlemmer, er ved at have det samme antal medlemmer som vi havde tilbage i 2017 (103 medlemmer).

Facebook.

 • Der er 1.498 der følger Ølstykke Fodbold Club af 1918
 • SB har 1.050 følger på deres hjemmeside.

Unisport.

 • ØFC har forlænget aftalen med Unisport frem til ultimo 2024.
  - Unisport som leverandør.

- Nike som tøjmærke.

- Select som boldleverandør

 • Vi har bl.a. lagt vægt på:
  - Potentialet for udvikling.
  - Online salg med større rabatter til vores medlemmer.
  - Leveringsbetingelser.

- Økonomien i aftalen.

Fremtiden – nye projekter

 • Teqball
 • Pannabane
 • Vi er ved at undersøge sammen med kommunen og dette er noget vi kan få til vores medlemmer.

Tak til vores medlemmer.

 • ØFC vil gerne takke medlemmerne som er blevet i klubben i disse svære Corona tider. ØFC har valgt at give de medlemmer som har betalt kontingent i forår og efterår 2021, et gavekort til Unisport på 500,- kr.

Tak til:

 • støtteforeningen, Murstenslauget.
 • kommunens medarbejdere med Peter Ravn i spidsen.
 • alle vore sponsorer som støttede med materialer, tøj og penge.
 • alle vores mange frivillige hjælpere og ledere. UDEN jer vil det ikke kunne lykkes!
 • medlemmerne for deres opbakning og loyalitet ved at blive i ØFC under covid-19…..det er vi meget glade for.
 • Pia på kontor
 • tak fra en STOLT og YDMYG formand….

Formandens beretning blev godkendt.

 1. Afdelingsudvalgene aflægger beretning.

Pige – ungdomsafdelingen, U7 til U18 v. Andreas Bakbøl:

Efter vi har gået og sået frø på de lokale skoler, havde vi håbet på at kunne byde en masse piger velkommen på vores dejlige anlæg. Da vi som resten af klubben har været meget hårdt ramt af medlems nedgang.

Træning og andre projekter på skolerne, samt Skolestævne, pigeraketten mm, skulle endelig være startskuddet til noget stort hos Ølstykke FC´s piger.

Men det satte Corona jo en stopper for, som alt andet.

Vi/bestyrelsen har desværre brugt mere tid på online møder/møder heroppe end det som det handler om, nemlig fodbold.

Ikke alt surt, da vi perioder har fået lov at træne og spille kamp.

Samarbejdet med Brøndby IF, har desværre været meget begrænset, men vi har kunne afholde såkaldte specifik træning i perioder, hvilket de tilmeldte piger har fået meget ud af.

Vores samarbejde mellem Ølstykkes FC´s u16 piger og Jyllinges ditto blev indledt og har været super godt. Selvfølgelig et drastisk skridt, men en nødvendighed. I bagklogskabens klare lys: har dette fastholdt en masse piger på årgangen og vi i dag har et U18 hold.

Det har været en fornøjelse at se og mærke den glæde pigerne og trænerne har vist, i de perioder vi har kunne tilbyde træning og kampe.

Jeg vil gerne benytte lejligheden her til at takke vores loyale trænere, ledere, de frivillige, vores fantastiske medlemmer og vores trofaste sponsorer. Sammen er Ølstykke FC et fantastisk tilbud.

Tak for godt samarbejde til alle i bestyrelsen og en særlig tak til drengeformand Jakob Fog, som en knald dygtig sparringspartner.

Vi er optimistiske for det nye år og glæder os alle til at få en hverdag igen.

Beretningen tages til efterretning.

Drenge - Ungdomsafdelingens beretning v. Jakob Dietzer-Fog:

På baggrund af det gode resultat for 2019, hvor vi skabte økonomisk balance i forhold til underskuddet i 2018, så vi frem et 2020 hvor vi skulle arbejde med udvikling af vores afdeling for at skabe et sikkert fundament for klubben fremover.

Virkeligheden blev en ganske anden og som for alle andre, har det hele stort set handlet om Corona. Vi har selvfølgelig stadig arbejdet med målrettet med strukturen for drengeafdelingen, således at vi kan sikre at vores unge spillere bliver i klubben længere og gerne helt ind i deres senior karriere.

Dog må vi erkende, at langt de fleste ressourcer i år har omhandlet Corona – hvilke restriktioner som var gældende, hvad de restriktioner betød for vores medlemmer i forhold til træning og kamp, hvordan vores trænere og ledere skulle håndtere hvis et medlem eller modstander var enten smittet eller udsat for smitte og hvornår man var nærkontakt eller ej.

På trods af Corona, så har vi som tidligere heldigvis stadig kunne afvikle en masse træning og kampe på vores flotte anlæg til glæde for vores mange medlemmer og trænere.

En positiv ting er der heldigvis kommet ud af Corona-pandemien og det er, at vi har lært hvordan dagligdagen er når vi ikke kan mødes fysisk, når vi ikke kan dyrke sport mv. og derfor sætter vi nu endnu mere pris på den ”normale dagligdag” hvor det igen, er muligt at mødes og være fælles i ØFC.

Til slut vil sige en særlig stor tak til de mange frivillige trænere, holdledere, årgangsledere og ikke mindst sponsorer samt samarbejdspartnere som alle er med til at gøre en kæmpe forskel for ungdommen i ØFC – vi havde ikke klaret os igennem uden jeres støtte!

Beretningen tages til efterretning.

 

Oldboys/veteran afdelingens beretning v. Niels Skotte:

I OB-afd. går det stort set som det plejer.

Der er lidt afgang i ny og næ, men også nye spillere finder vej til ØFC, enten via naboer der hiver en mand med til bold, eller via tilflyttere til kommunen, som oftest finder os på Nettet / Facebook el. tilsvarende steder.

I afdelingen arbejder vi pt. på at få flyttet en klub til ØFC og på den måde få en del tilgang.

Vi har for første gang i mange år ikke et Old-boys hold tilmeldt turneringen. Alle er blevet lidt ældre og er derfor rykket til veteranholdet, der spiller i SBU’s veteranrække 1.

Det giver i alt 6 turneringshold, fordelt på 1 stk. 40+ hold, 3 stk. 50+ hold, 1 stk. 60+ hold og 1 stk. 65+ hold.

Der er ligeledes tiltag til at få startet et 55+ hold fra 1. januar.

Afdelingen kører fornuftigt og medlemstallet er stabilt omkring de 90.

Beretningen tages til efterretning

Senior – Seniorafdelingens beretning v. Michael Hansen

2020 startede med 66 medlemmer og i dag er vi 72 (96) medlemmer. Der er et nyt U19 hold på vej ind.

Vi havde 1 x herresenior hold og 1 x kvindesenior hold.

 • Vi måtte trække vores 8 - mandshold hos kvinderne og herrerne.

13 firmaer/personer som tegnede sponsorater i 2020. Tak til alle sponsor og de personer som har hjulpet med at tegne de mange kontrakter.

 • Skilte og trøjer.
 • Værdi 199.000 kr.

Økonomi:

 • Der er leveret på de økonomiske forventninger der var til afdelingen og afdelingen leveret igen på driften med et meget flot resultat.

Sportslig:

 1. Kvinder blev i foråret 2020 midt i rækken i sjællandsserien og i efteråret 2020 nr. 7 i rækken.
 • Forår 2021, spillede de sig til en meget flot placering som nr. 2 i sjællandsserien.

1.Herre blev i foråret nr. 1 i serie 2 og vendte tilbage til serie 1.

 • I efteråret 2020 blev vi nr. 10 i rækken.
 • Grundet Corona blev turneringsformen ændret til op- og nedrykningsspil i foråret 2021. Her spillede de sig en flot placering som nr. 2 og spiller forsat i serie 1 i 2021

Fremtiden.

 • Flere medlemmer / flere hold, minimum 5 hold.
 • 2 x seniorhold og 1 x U19 hold hos herrerne
 • 2 x seniorhold hos kvinderne
 • 1 x U21/U23 hold

Tak til:

 • trænerne/ledere for jeres store indsats med at håndtere div. restriktioner undervejs.
 • alle de mange frivillige som har hjulpet til ved træning, kampafvikling og de mange andre aktiviteter.
 • udvalget for samarbejdet.

Spørgsmål fra Henrik Nielsen:
Medlemstal fra 2017-2021, her er det hver 5 medlem som er stoppet, er det også sådan i de andre klubber?
Svar – fra Michael Hansen:
Smørum har fået mange medlemmer. De har lukket ned for medlemmer, da de er for mange.

Stenløse er hårdt ramt og det gælder alle årgange.

Frederikssund har andre måder at trække medlemmer på.

Vi skal have mere liv i klubben/caféen.

Spørgsmål fra Nina Druedal:
Hvorfor stopper medlemmerne, flytter de eller får de tilbud fra andre klubber?
Svar fra Andreas Bakbøl:
Der er mange af vore spillere som flytter til licensklubben, de kan tilbyde vores spillere mere end vi kan.
Men vi holder altid en dør åbent, så de ved at de altid kan komme tilbage til ØFC.

FCN og BSF har taget mange af vores pige spillere.

Spørgsmål fra Henrik Nielsen:

Disney er en kæmpe succes i pigeafdelingen, kan man ikke lave tilsvarende i drengeafdelingen?

Svar fra Jakob Dietzer-Fog:
Vi har mange til legebold, hvor det først og fremmest gælder om at få leg og spil til at være sjovt, men vi er ikke så offensive, som vi måske skulle være.

Spørgsmål fra Nina Druedal:

Hvorfor kan damesenior ikke få nyt spillertøj?

Svar fra Michael Hansen:

Alle hold skal have ØFC kamptøj…der er lavet en prioriteret af hvem og hvornår. Senior (herre og kvinder) har lige fået nyt træningstøj.

Spørgsmål fra Nina Druedal:

U13 drenge er 41 spillere, og de har kun fået brugt spillertøj, dog et nyt sæt på 9 år. Vi har fået afslag på nyt spillertøj.

Svar fra Jakob Dietzer-Fog:
Udebanesæt er blevet afvist.

Vi som klub ser først om vi har noget tøj som kan bruges, ellers må vi købe noget nyt.

Spørgsmål fra Henrik Nielsen:
Sponsorudvalget blev ikke til noget, alt skal vendes i bestyrelsen.?

Svar fra Lars Larsen: Hver afdeling har passet sig selv ved sponsorat. Et fælles nedsat sponsorudvalg har forsøgt sig flere gange over de sidste par år uden at det ikke helt er lykkes. Også selvom det var meget erfarne som deltog.

Beretningen tages til efterretning.

 1. Kassereren

Kassereren fremlægger det reviderede regnskab for perioden 1.1 til 31.12 2020 til godkendelse.

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som udviste et overskud på kr. 187.322,- kr. samt en egenkapital på ultimo 2020 kr. 423.285, - kr.

Omkostninger i 2020 har vi ikke haft så mange af pga. Corona.

Vi har en stor egenkapital og regnskabet ser meget fornuftigt ud.

Kassereren kommer med et forslag til udvalget i afdelingerne om at komme med forslag til, hvad vi som klub kan investere i.

Efter nogle uddybende og afklarende spørgsmål blev regnskabet godkendt.

 1. Indkomne forslag.

Dirigenten orienterede om, at formanden, havde modtaget en mail med et udateret forslag fra, Drenge- Pigeudvalget lige omkring den 15/1-2021, som er fristen for fremsendelse af forslag, der ønskes behandlet på Generalforsamlingen. Da forslaget under alle omstændigheder var modtaget over et halvt år forud for denne generalforsamling fastslog dirigenten, at forslaget skulle behandles som et beslutningsforslag på dagens generalforsamling, hvis forslagsstillerne fortsat ønskede dette.

Da de uændret havde dette ønske, blev kopi af det nuværende fortsat udaterede forslag omdelt og Andreas Bakbøl oplæste dette for de fremmødte.

Formanden oplyste, at et flertal i bestyrelsen ikke kunne gå ind for forslaget, hvorefter dette blev drøftet og de enkelte bestyrelsesmedlemmer redegjorde for deres synspunkter

Kassereren siger, at man ikke behøver at være et bestyrelsesmedlem, for at løse en opgave – projekt. Dette kunne lige så godt være et eller flere af udvalgsmedlemmer i de enkelte afdelinger.

Formanden: er enig med kassereren, men siger dog at bestyrelsen godt kan lave/nedsætte et udvalg til div. opgaver. Udvalget kan få et mandat og så kan udvalget efter endt arbejde komme tilbage til bestyrelsen for at få det godkendt til eksekvering. Vi har ca. 35 udvalgsmedlemmer i alle afdelingerne og mange andre som måske vil løbe med den – de stillede opgaver.

Næstformanden: jeg er enig i de andres udsagn og jeg syntes ikke det er relevant at udvide bestyrelsen.

Oldboys/veteran formanden: jeg er bange for, at der kan komme en skævvridning i Bestyrelsen, idet de 2 nye bestyrelsesmedlemmer uden al tvivl vil komme fra ungdomsafdelingerne, hvilket vil give en overvægt i disse afdelingers favør”.

UA-drengeformand: Der mangler personer der tager sig af disse opgaver, så derfor ja til et stærkere bestyrelse. Det skal være ressource personer som har mulighed for at sidde med ved bordet og tage det med til et udvalg.
Mange afdelinger har haft mange opgaver som aldrig er kommet videre, opgaverne er for klubben. Forældreklubben har gjort et stort stykke arbejde, med mange forskellige opgaver, det mangler vi.

Mange havde ordet og efter debatten bragte dirigenten beslutningsforslaget, som ikke var udarbejdet som et konkret forslag til ændring af vedtægterne, til afstemning:

  4 medlemmer stemte for

25 medlemmer stemte imod

  4 medlemmer stemte, hverken for eller i mod.

hvorfor han konstaterede, at forslaget var faldet, da der kun var 4 medlemmer, der stemte for forslaget.

 1. Valg af formand, næstformand og kasser

-Lige år vælges formand, og ulige år vælges næstformand og kasserer.

Som følge heraf var næstformand Flemming Wiil-Andersen på valg.

Flemming var villig til at fortsætte og blev genvalgt.

Nuværende kasserer ønsker at udtræde grundet manglende tid m.v.

Bestyrelsen foreslår Ken Kragh Møller, som er økonomichef og spiller i ØFC om ny kasserer.

Ken præsenterer sig og bliver valgt som kasserer.

 1. Valg af 1. suppleant til generalforsamlingsvalgte repræsentanter.

Lars Larsen genvalgt for 1 år

 1. Valg af udvalg

-Hvert udvalg skal bestå af mindst 3 og højest 20 medlemmer

UA drenge indstiller.

Jacob Dietzer-Fog

Christian Wietz

Glen Milbo

Henrik Nielsen

Kasper Riis

Per Hansen

Rasmus M Rasmussen

Peter Graa

Michael Lindegaard Larsen

Nicolai Schjellerup

Mads Svenstrup

Jens Olsen

Brian Rasmussen

Casper Grønlund
Zeddy Simoni Due

Christian Bendtsen

Morten Corneliussen

Rasmus Mogensen

John Gwinner
Alex Källstrøm

som blev valgt

 

DP afdeling indstiller.

Andreas Bakbøl

Henrik Jensen

Jimmy Pockerny

Henriette Hansen

Linda Lehmann

Kristine Larsen

Betina Hammelev
Derudover foreslog Simon Fischer sig selv

Nævnte blev valgt

 

OB afdeling indstiller.

Niels Skotte (formand)

Per Weile

Benny Pedersen

Stig Hansen

Claus Hansen

Jens Olsen

Anders Bach Sørensen

Alexander Højmark Nielsen

Henrik Rasmussen

Flemming Wiil-Andersen

Lars Larsen

Poul Møller

Som blev valgt

 

Senior afdeling indstiller.

Bibi Underlien

Mathias Pointinger

Flemming Wiil-Andersen

Amber Hansen

Camilla Schlage

Nicklas Engslev Hansen

Michael Hansen

Som blev valgt

 

Valgene gælder for 1 år

Udvalgene konstituerer sig efterfølgende

 1. Valg af 1. suppleant til hvert udvalg. Valgene gælder for 1 år

Ingen

 1. Valg af evt. øvrige udvalg. Valgene gælder for 1 år.

Ingen

 1. Valg af 2 revisorer. Valgene gælder for 1 år

Kurt Glud og Jesper Peulicke blev valgt

 1. Valg af revisorsuppleant. Valget gælder for 1 år.

Bibi Underlien blev valgt

 1. Eventuelt

Jakob Dietzer-Fog UA-drenge formand er ked af den kommentar der kom fra OB-formanden Niels Skotte. Jakob siger at der har været en del skævvridning i klubben, men at man skal husk at det hele er for ØFC og klubben.

Afsluttende bemærkning fra formanden.

Dejligt at vi alle kan ses igen og tak fordi I kom.

Farvel til Jesper Peulicke som stopper som kasserer, tak for samarbejdet og tak til Ole Hansen som dirigent.

 

Luk