Menu

Referat af EkstraOrdinær General Forsamling i Ølstykke Fodbold Club 2018

Ekstraordinær generalforsamling afholdt 19.03.2018
for Ølstykke Fodbold Club af 1918

Referat af den ekstraordinære general forsamling af holdt i Ølstykke Fodbold Club af 1918.

Referent: Pia Dalgaard

Dirigent: Ole Hansen

Antal stemme berettiget: 24

 

Velkommen:

Jimmy Bernard byder forsamlingen velkommen.

 

 

  1. Valg af dirigent:

Bestyrelsen foreslår Ole Hansen – blev enstemmigt valgt.

 

 

  1. Valg af referent:

Bestyrelsen foreslår Pia Dalgaard – blev enstemmigt valgt.

 

 

  1. Valg af stemmetællere:

Bestyrelsen foreslår Mogens og Birger – blev enstemmigt valgt.

 

Dirigent Ole Hansen takker for tilliden og informerer forsamlingen om forretningsgangen ved ekstraordinær generalforsamling. Opsætning af indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling er inden for tidsrammen.

 

 

  1. Forslag til vedtægtsændring:

Nino Pedersen havde til den ordinære Generalforsamling d. 26/2-2018 stillet følgende forslag til ændring af en del af ordlyden i  § 5 i ØFC’s vedtægter, men det kunne ikke behandles, da der ikke var mødt tilstrækkeligt antal medlemmer.

Nuværende ordlyd:

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, såfremt de er fyldt 18 år, og såfremt de på generalforsamlingen ikke er i kontingentrestance.

Forslag til ændring af ordlyd:

Adgang til generalforsamlingen har samtlige medlemmer. Stemmeret til generalforsamlingen har medlemmer, såfremt de er fyldt 18 år, og såfremt de på generalforsamlingen ikke er i kontingentrestance. Forældre eller værge til et medlem under 18 år udøver dette medlems adgang og stemmeret med en stemme til generalforsamlingen. Medlemmet må dog på generalforsamlingen ikke være i kontingentrestance.

Nino Pedersen har bekræftet at dagsorden er godkendt.

Debat:
Det er rimeligt at forældre også har 80-85 % indflydelse på klubben. Kan der ikke være en stemmeseddel pr. barn?

Forældre har indflydelse på klubben via trænerne. Forældrene kan melde sig ind i et udvalg, så er man stemmeberettige.
Frivillige kræfter er altid velkomne i klubben.
Det vil være en god ide at sige ja, så klubben kan fornyes, med nye ideer.
Hvorfor er denne stemme så vigtig, når forældrene støtter holdet og ikke klubben?
Bestyrelsen, medlemmer over 18 år og udvalget har stemmeret.
Kan man ændre vedtægterne så træner også har stemmeret?
men skal ikke være medlem i ØFC, for at være med i et udvalg.

Der blev lavet afstemning af forslaget til ændringer af vedtægter:
14 fremmødte stemte ja
10 fremmødte stemte nej

Forslaget er faldet, da ikke 2/3 af de fremmødte (16) stemte for forslaget.

Formanden fandt, at det havde været en god debat og det blev nødvendigt at bestyrelsen ”gik i maskinrummet” for at kigge nærmere på vedtægterne efter denne meget tætte afstemning og andre gode argumenter.

 

Dirigenten takker for god ro og orden

 

Formanden slutter af

 

 

 

 

Luk