Menu

Sådan ser ØFC’s bestyrelse ud efter gårsdagens ordinære generalforsamling

image
26. februar 2019 kl. 08:12


ØFC afholdt i går mandag den 25. februar 2019 kl. 19:00 ordinær generalforsamling i klubhuset.
 

Foran et lidt skuffende fremmøde på 15 stemmeberettigede medlemmer bød formand Michael Hansen velkommen. Tage Svendsen blev valgt som generalforsamlingens dirigent. Som Referent blev valgt Pia Dalgaard. Der blev afholdt et minuts stilhed til ære og minde for medlemme,r vi i løbet af 2018 desværre måtte sige farvel til. Det var formand Jimmy Bernard, medstifter af Forældrekæubben Rene Kronby,  forhenværende formand Per Vingaard, Inge Vingaard og forhenværende medlem af seniorudvalget Toni Jørgensen. Alle gode og tro ØFC-folk, som gennem tiderne har betydet meget for klubben, og hvad den er i dag.

I bestyrelsens beretning var de gennemgående emner økonomi, faldende medlemstal og frivillige. Nogle meget vigtige emner, som præger mange andre klubber end ØFC og emner, som den nye bestyrelse det næste år vil holde fuld fokus på og arbejde målrettet med.

Der var indkommet et forslag, som var fra den siddende bestyrelse. Forslaget omhandlede ændring af klubbens vedtægter. Forslaget kunne ikke vedtages, da vedtægtsændringer på den ordinære generalforsamling kræver tilslutning fra 2/3 af klubbens stemmeberettigede medlemmer. Der indkaldes derfor til ekstraordinær generalforsamling.

På valg var næsteformand og kasserer. Både næstformand Flemming Wiil-Andersen og kasserer Bibi Underlien blev genvalgt. Kim Madsen udtrådte af bestyrelsen som suppleant. Som suppleant blev valgt Lars Larsen.

Til udvalgene blev valgt følgende. UA piger Andreas Bakbøl m.fl. UA drenge Jacob Dietzer Fog og Christian Wietz m.fl. Seniorudvalg Michael Hansen, Kim Madsen, Matthias Pointinger og Line Wiil-Amdersen. OB/Veteran Niels Skotte m.fl.

ØFC’s bestyrelse er i 2019:

Formand Michael Hansen

Næstformand Flemming Wiil-Andersen

Kasserer Bibi Underlien

UA Pigeformand Andreas Bakbøl

UA Drengeformand Jacob Dietzer Fog

Seniorformand Michael Hansen

OB-/Veteranformand Niels Skotte

Suppleant Lars Larsen

Det overordnede budskab og indtryk fra generalforsamlingen var, at de valgte til både bestyrelsen og udvalgene er efter et hårdt 2018 er klar i 2019 til at arbejde for at gøre ØFC til en endnu bedre og stærkere klub.