Menu

Ølstykke FC’s bestyrelses nyhedsbrev nr. 2/2018

image
09. august 2018 kl. 12:27

ØFC’s bestyrelse afholdt tirsdag den 7. august 2018 kl. 18:00 bestyrelsesmøde nr. 2. I mødet deltog formand Michael Hansen, næstformand Flemming Wiil-Andersen, kasserer Bibi Underlien, UA-formand piger Andreas Bakbøl, UA-formand drenge Kenneth Nielsen, OB-formand Niels Skotte, suppleant Kim Madsen samt sekretær og forretningsfører Pia Dalgaard.

Sæsonstart og banesituationen Den nye sæson står for døren, og det gør den aktuelt i uge 33, hvor de fleste ØFC-hold skal i kamp. Igen i år er udfordringen med baner stor. Aldrig har vi som klub været udfordret af tørke, som vi er i år. Banerne er brune, græsset er mange steder gået ud. Det betyder, at vi skal passe ekstra godt på vores baner, da konsekvensen kan være dårlige baner flere år frem. Vi skal skåne banerne, og bestyrelsen valgte derfor, at vi på skift lukker banerne i perioder og samler træningerne på færre baner og mindre område. Vi håber på den måde, at skåne græsset og bevare liv i rødderne. Baneudvalget og kontoret beslutter, hvilke baner, der skal lukkes. Der bliver skrevet ud til afdelingsformændene, der er ansvarlige for at underrette trænerne. De lukkede baner markeres med skilte på målene. Bestyrelsen opfordrer alle til at respektere lukningerne.

Ny i klubben ? Er du ikke medlem af ØFC, og kunne du tænke dig at spille fodbold en én af Nordsjællands mest fantastiske klubber, byder vi dig meget velkommen. ØFC har hold i næste alle årgange. Vi er én af Nordsjællandsstørst kvindefodboldklubber. Kig ind på vores hjemmeside på www.ofccms.dk eller facebookside på https://www.facebook.com/olstykkefc/?ref=bookmarks. Du kan også skrive til adm@øfc.dk eller direkte til afdelingsformændene om oplysning om, hvornår din årgang eller hold træner.

Fodboldpas Den nye sæson betyder også, at alle spillere skal have aktiveret deres fodboldpas hos DBU. Aktuel ligger ØFC på 80 %, der har aktiveret deres fodboldpas. Jer 20 %, der mangler, skal skynde Jer ind på DBU og få det gjort. Klik her og aktivér fodboldpasset NU !

Sponsorarbejdet Sponsorer er i en klub som ØFC rigtige vigtige ikke mindst for klubben men også for de enkelte hold. Bestyrelsen opfordrer derfor alle, der har mulighed, til at skaffesponsorater. Også gerne klubsponsorater. Inden man kontakter en sponsor, bør gøre afdelingsformanden bekendt med det, så denne kan afklare, om der er andre i klubben, der er i dialog eller har sponsorat med samme sponsor. ØFC har en sponsorgruppe, der arbejder med sponsorer for seniorafdelingen. Bestyrelsen har sponsorområdet med i arbejdet med klubbens strategier, og det overvejes at samle sponsorarbejdet for hele klubben i ét udvalg i fremtiden.

Caféen ØFC’s forretningsfører Pia Dalgaard har overtaget driften af Caféen efter Søren Larsen, der efter næsten 10 år med opgaven ønskede at stoppe. Bestyrelsen takker Søren for den store opgave, han har løst for klubben. Samtidig ser vi frem til samarbejdet med Pia, der i første omgang varetager opgaven året ud. På bestyrelsesmøderne fylder driften af Caféen meget. Det er en vanskelig opgave at drive en café og et udsalg i en klub som ØFC. Økonomien skal balancere, så vi ikke skal kæmpe med underskud. Det ser også fornuftigt ud for tiden. Det skyldes ikke mindst, at I som medlemmer gør rigtig meget brug af klubhuset og Caféen. Tak og bliv ved med det !

Nye mailadresse i klubben Der er komme nye og forenklede mailadresser til klubben bestyrelsesmedlemmerne. Mailadressen til Café 3. halvleg lukkes ned og erstattes af mailen til kontoret adm@øfc.dk.

Se de nye mailadresse – klik her.

Kommende aktiviteter i ØFC:

Legebold - Mandag den 20. august kl. 16:30 – kl. 17:30 starter Legebold for piger og drenge på 2 – 5 år, og er hver mandag i efterårssæsonen. Legebold afholdes på anlægget til venstre ved materialeskuret og sparkemuren. Læs mere om Legebold – klik her.

FCN Specifiktræning - Torsdag den 23. august kl. 17:30 – kl. 19:00 starter FCN specifiktræning. Specifiktræningen holder afholdes fra uge 34 til og med uge 48 den 29. august. I uge 42 holder specifiktræningen efterårsferie. I efteråret ledes specifiktræningen af Daniel Hørlyk Sehested, der er tidligere ungdomstræninger i ØFC men nu skiftet til FCN. Læs mere om Specifiktræningen – klik her.

Klubhygge og grill - Tirsdag den 27. august kl. 1800 og frem afholder Café 3. halvleg klubhygge og grillarrangement for medlemmerne. Det sker foran klubhuset, hvor caféen griller pølser m.v., der kan forudbestilles i caféen, så spisningen er klar efter træningen. Nærmere følger om arrangementet på hjemmesiden og Facebook, når tiden nærmer sig.

Strategiarbejde - Torsdag den 30. august kl. 18:00 igangsætter ØFC’s bestyrelse arbejdet med udvikling af nye strategier og målsætninger for klubben. Har input til arbejdet, er du velkommen til at skrive til bestyrelsen.

Pigetrænerseminar - Søndag den 2. september kl. 09:30- kl. 15:00 afholder ØFC’s UA Pigeafdeling sammen med DBU Sjælland Pige/teenagepige-seminar. Læs mere om seminaret – klik her.

Høstnatten i Ølstykke - Fredag den 7. september. ØFC's Forældreklub og ØFC deltager i Høstnatten med bod og grill. Klik her og følg Høstnattens facebookside.

OB-stævne - I september afholder ØFC OB-afdeling det årlige stævne for Oldboys Sammenslutningen af 1949 – OBS 49. Et stævne med ca. 100 deltagere. Nærmere følger.

Skriv til os Har du som medlem, træner eller leder i ØFC, noget du vil dele med bestyrelsen, er du meget velkommen til a skrive til os. Det kan være kritik, ros eller en god ide.

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 4. september kl. 18:00.

 

Rigtig god efterårssæson til alle

Bestyrelsen i ØFC