Menu

ØFC’s bestyrelses nyhedsbrev nr. 4/2018

image
20. oktober 2018 kl. 10:51

 

ØFC bestyrelse afholdt ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 18:00 i klubhuset.

På bestyrelsesmødet behandlede bestyrelsen bl.a. følgende emner:

Fodbboldpas
Der er pr. 2/10-18 opnået en aktivering af Fodbodlpas på 89 % af klubbens aktive medlemmer.

Kontingentrestancer
Siden sidste bestyrelsesmøde er der sket fald i kontingentrestancer. Niveau er stadig ikke tilfredsstillende, og der arbejdes fremadrettet med de enkelte medlemmer.

Klubbens medlemstal
Pr. 1. oktober 2018 var klubben 649 medlemmer. Der er tilgang af medlemmer i UA-pigeafdelingen og i OB-/Veteranafdelingen.

Kommunikation med ØFC’s kontor
Der er udfordringer med, at trænere direkte kontakter ØFC’s kontor angående banetider o.l. og stiller krav til kontoret. Den korrekte måde at kommunikere på i klubben er, at alle frivillige trænere og ledere, skal kontakte egen udvalgsformand før kontoret. De mange forespørgsler og ønsker belaster administratoren, der i mange tilfælde ikke er i stand til at træffe beslutning på områder, der henhører under udvalgsformændene.

Legebold
Legebold stopper mandag den 8. oktober 2018 som udendørs aktivitet for de mindste. Klubben har haltid i Maglehøjhallen søndag formiddag i vinterperioden. Klubben vil gerne forsøge at afholde legebold, som har været en stor succes, om søndage i vinterperioden. Udfordringen er, at der mangler ledere til at stå for det. Der arbejdes videre med at få sat legebold i gang inden jul.

”Klub-fiskeri” i pigefodbolden
UA-pigeformand Andreas Bakbøl har deltaget i møde i DBU vedr. ”fiskeri” i pigefodbolden. Mange klubber deltog, og der kom mange gode forslag frem. Det her fra ikke klart, hvad DBU reagerer på. Andreas fortsætter arbejdet og kontakter DBU og opfordre til at holde processen i gang.

Gin-smagning i klubben
Der er arrangeret Gin-smagning til afholdelse fredag den 11. januar 2019 i klubhuset. Nærmere tilgår og invitationer udsendes.

Strategiarbejdet i ØFC
Strategiarbejdet fortsætter, men små skirdt ad gangen. Bestyrelse er opmærksom på vi ikke sætter for mange tiltag/projekter igang på én gang. Der arbejdes videre med at udfærdige funktionsbeskrivelser for bestyrelsesmedlemmerne og gi´ klubbens vedtægter et serviceeftersyn. Strategi mødet torsdag den 11. oktober aflyses til fordel for arbejde med klubbens vedtægter. Klubbens vedtægter skal være mere tidssvarende og detaljerede. Det skal afdækkes, hvordan andre klubbers vedtægter ser ud og fungerer. Bestyrelsen afholder møde om vedtægterne torsdag den 25. oktober. Der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling vedr. vedtægtsændringer, og den forventes afholdt tirsdag den 11. december 2018.

Kontakt til klubben og bestyrelsen
Har du som medlem spørgsmål eller forslag til bestyrelsen, er du velkommen til at kontakte os. Du finder kontaktoplysninger på ØFC’s administration og bestyrelsesmedlemmerne på klubbens hjemmeside – klik her.

Næste ordinære bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 6. november 2018 kl. 18:00 i klubhuset.